Program for

Åpen høring i Stortingets næringskomité torsdag 26. oktober 2017

Næringskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til næringskomiteen)

Prop. 1 S (2017-2018)

Høringsprogram
Torsdag 26. oktober 2017 
08.00 - 08.04  LANDSORGANISASJONEN (LO)
Are Tomasgard, LO-sekretær
Tor Jørgen Lindahl, nestleder næringspolitisk avdeling
08.04 - 08.08  NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO)
Ole Erik Almlid, viseadm. dir.
Rune Foshaug, avdelingsdirektør
08.08 - 08.12  NORGES BONDELAG
Lars Petter Bartnes, leder
Per Skorge, generalsekretær
Arild Bustnes, næringspolitisk sjef
Anders Huus, seniorrådgiver
08.12 - 08.16  NORSK BONDE- OG SMÅBRUKARLAG
Ann Merete Furuberg, leder
Olaf Godli, generalsekretær
Johan Warlo, rådgiver
08.16 - 08.20  SJØMAT NORGE
Geir Ove Ystmark, adm. dir.
Aina Valland, direktør næringsutvikling og samfunnskontakt
08.20 - 08.24  NORGES FISKARLAG
Otto Gregussen, generalsekretær
Erling Holmeset, økonomisjef
08.24 - 08.28  ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER
Svend Dahl, spesialrådgiver
Gunnar Larsen, direktør for kommunikasjon og samfunnspolitikk
08.28 - 08.32  HOVEDORGANISASJONEN VIRKE
Inger Lise Blyverket, direktør
Sigrid Helland, seniorrådgiver
08.32 - 08.36  NHO HELSE
Grete Karin Berg, fung. regiondirektør
Tarje Bjørgum, leder klima og helse
Anne-Cecilie Kaltenborn, adm. dir.
Monica Larsen, seniorrådgiver
08.36 - 08.40  TALSGRUPPEN FOR DE SOM MOTTAR FRA LMDS KAP. 1138
Cesilie Aurbakken, Norges Bygdekvinnelag
Sindre Lindbråten, 4H
Live Kleveland, Dyrevernalliansen
08.40 - 09.00  FELLES SPØRSMÅLSRUNDE
09.00 - 09.05  PAUSE
09.05 - 09.08  FELLESFORBUNDET
Jørn Prangerød, rådgiver
09.08 - 09.11  NORSK TJENESTEMANNSLAG
Torstein Brechan, forbundssekretær
Pål Kjærstad, forbundssekretær
09.11 - 09.14  TEKNA - TEKNISK-NATURVITENSKAPELIG FORENING
Lise Lyngsnes Randeberg, president
Thor Egil Braadland, seniorrådgiver
09.14 - 09.17  FAGFORENINGEN NATURVITERNE
Dagfinn Hatløy, forbundsleder
Trygve Ulset, politisk utreder
09.17 - 09.20  NORSK SJØOFFISERSFORBUND
Anders Hansson, viseadm. dir.
Hans Sande, adm. dir.
09.20 - 09.23  NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND
Erna Hagensen, forbundsleder
Anita Johansen, forbundssekretær
Trond Erik Thorvaldsen, kommunikasjons- og utredningsansvarlig
09.23 - 09.26  BEDRIFTSFORBUNDET
Olaf Thommessen, adm. dir.
Andreas Strandskog, næringspolitisk rådgiver
09.26 - 09.29  NORSK SJØMANNSFORBUND
Jahn Cato Bakken, forbundssekretær
Ronny Øksnes, hovedtillitsvalgt og forbundsstyremedlem
09.29 - 09.32  AKADEMIKERNE
Kari Sollien, leder
09.32 - 09.35  NETTVERK FJORD- OG KYSTKOMMUNER (NFKK)
Kjell-Olav Gammelsæter, daglig leder
Steinar Aspli, styremedlem og ordfører i Nærøy kommune
09.35 - 09.38  NORSKE LAKSEELVER
Erik Sterud, fagsjef
Torfinn Evensen, generalsekretær
09.38 - 09.48  FELLES SPØRSMÅLSRUNDE
09.48 - 11.00  PAUSE PGA MØTE I STORTINGSSALEN
11.00 - 11.03  ABELIA
Håkon Haugli, adm. dir.
Hilde Widerøe Wibe, direktør næringspolitikk
11.03 - 11.06  IKT-NORGE
Liv Freihow, direktør næringspolitikk
11.06 - 11.09  KONKRAFT
Roger Pedersen, sekretariatsleder
Inger Hoff, rådgiver
11.09 - 11.12  INDUSTRI ENERGI
Geir Vollsæter, spesialrådgiver
Barbro Auestad, områdeleder samfunnspolitisk avdeling
11.12 - 11.15  DIGITAL NORWAY - TOPPINDUSTRISENTERET
Tor Olav Mørseth, daglig leder
Eirik Andreassen, ansvarlig kompetansetjenester
Even Aas, styremedlem
11.15 - 11.18  NORSK INDUSTRIFORUM FOR ROMVIRKSOMHET (NIFRO)
Eline Oftedal, daglig leder
Christian Hauglie-Hanssen, president
11.18 - 11.21  NORSK INDUSTRI
Knut E. Sunde, direktør
11.21 - 11.24  ENERGI NORGE
Bendik Solum Whist, myndighetskontakt
Oluf Ulseth, adm. dir.
Eivind Heløe, direktør kommunikasjon og samfunnskontakt
Ingvar Solberg, næringspolitisk rådgiver
11.24 - 11.27  NORSK BERGINDUSTRI
Olav Hallset, kommunikasjonsansvarlig
Elisabeth Gammelsæter, generalsekretær
11.27 - 11.30  NORGES REDERIFORBUND
Amund Drønen Ringdal, næringspolitisk direktør
Thomas Saxegaard, seksjonsleder
John Anders Røse, rådgiver
11.30 - 11.33  STIFTELSEN MARITIMT FORUM
Tord Dale, daglig leder
Even Aas, styreleder
11.33 - 11.36  KYSTREDERIENE
Tor Arne Borge, adm. dir.
Kenneth Erdal, næringspolitisk rådgiver
11.36 - 11.46  FELLES SPØRSMÅLSRUNDE
11.46 - 11.50  PAUSE
11.50 - 11.53  FORUM FOR MILJØTEKNOLOGI
Kristin Karlstad, styreleder Elkem
Arvid Gusland, rådgiver
11.53 - 11.56  MILJØSTIFTELSEN ZERO
Kåre Gunnar Fløystad, fagsjef
Anne Marit Melbye, rådgiver
Ingrid Aasaaren, rådgiver
11.56 - 11.59  NORGES IDRETTSFORBUND
Magnus Sverdrup, leder internasjonal avdeling
Per Tøien, leder idrettspolitisk avdeling
11.59 - 12.02  BAKER- OG KONDITORBRANSJENS LANDSFORENING
Gunnar Bakke, daglig leder
12.02 - 12.05  BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING
Jomar Talsnes Heggdal, fagsjef næringspolitikk
Steinar Fretheim, direktør boligpolitikk og kommunikasjon
12.05 - 12.08  BRYGGERI- OG DRIKKEVAREFORENINGEN
Petter Nome, direktør
12.08 - 12.11  KOST- OG ERNÆRINGSFORBUNDET I DELTA
Arnt Richard Steffensen, leder
12.11 - 12.14  NORSKE SJOKOLADEFABRIKKERS FORENING
Dag Kjetil Øyna, daglig leder
12.14 - 12.17  VIN- OG BRENNEVINLEVERANDØRENES FORENING (VBF)
Ingunn Jordheim, generalsekretær
12.17 - 12.20  NHO MAT OG DRIKKE
Petter Haas Brubakk, adm. dir.
Dag Kjetil Øyna, fagsjef
Gerhard Salicath, fagsjef
Nina W. Skarbø, kommunikasjonsdirektør
12.20 - 12.23  INDUSTRICLUSTER GRENLAND
Per Brevik, bærekraftdirektør Heidelberg Cement
Magnar Bakke, adm. dir. Ineos og leder ICG
12.23 - 12.33  FELLES SPØRSMÅLSRUNDE
12.33 - 13.10  PAUSE
13.10 - 13.13  VIRKE HANDEL
Harald Jachwitz Andersen, direktør
Robert Hval Straumann, fagsjef
13.13 - 13.16  FOKUS
Gunhild Ørstavik, rådgiver
Sylvi Bratten, leder analyse- og utviklingsenheten
13.16 - 13.19  NELFO
Tore Strandskog, næringspolitisk direktør
Oddvin Breiteig, rådgiver
13.19 - 13.22  MILJØSTIFTELSEN BELLONA
Nils Bøhmer, daglig leder
Jan Kjetil Paulsen, seniorrådgiver
13.22 - 13.25  ARTISTORGANISASJONEN GRAMART
Elin Erikstad Aamodt, daglig leder
Anders Nielsen, kommunikasjonsrådgiver
13.25 - 13.28  NOPA
Ingrid Kindem, styreleder
Tove Bøygard, nestleder
Marthe Vee, kommunikasjonsansvarlig
Tine Tangestuen, adm. leder
13.28 - 13.31  MUSIKKFORLEGGERNE
Kai Robøle, styreleder
13.31 - 13.34  REGIONRÅDET FOR FJELLREGIONEN, M.FL.
Hilde Solheim, styreleder Destinasjon Røros
Runa Finborud, leder verdensarvrådet
13.34 - 13.37  VIRKE REISE NORGE
Sigrid Helland, seniorrådgiver
Line Endresen Normann, direktør reise og kultur
13.37 - 13.40  NHO REISELIV
Ole Michael Bjørndal, politisk rådgiver
Kristin Krohn Devold, adm. dir.
Ingjerd Sælid Gilhus, næringspolitisk fagsjef
13.40 - 13.43  NORSK REISELIV
Per-Arne Tuftin, direktør
13.43 - 13.53  FELLES SPØRSMALSRUNDE
13.53 - 14.00  PAUSE
14.00 - 14.03  NORSK LANDBRUKSSAMVIRKE
Ola Hedstein, adm. dir.
14.03 - 14.06  NORSKE FELLESKJØP
Ole Skulberg, fagsjef
Lars Fredrik Stuve, adm. dir.
14.06 - 14.09  KJØTT- OG FJØRFEBRANSJENS LANDSFORBUND
Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. dir.
14.09 - 14.12  DEN NORSKE VETERINÆRFORENING
Gunnar Dalen, visepresident
Torill Moseng, president
14.12 - 14.15  DET NORSKE TRAVSELSKAP
Knut Weum, styreleder
Anne Gina Fredriksen, konsulent
Per-Dag Hole, konsulent
14.15 - 14.18  GARTNERHALLEN SA
Elisabeth Morthen, adm. dir.
Per Olav Skutle, styreleder
14.18 - 14.21  NORGES SKOGEIERFORBUND
Erik Lahnstein, adm. dir.
Erlend Grøner Krogstad, rådgiver
14.21 - 14.24  NORSK FJORDHESTSENTER, M.FL.
Linda Nordgård Holmebukt, dagleg leiar NSNL
Magni Hjertenes Flyum, dagleg leiar NFHS
14.24 - 14.27  FJELLNETTVERKET
Steinar Berthelsen, leder
Aud Hove, nestleder
Kari Randen, daglig leder
14.27 - 14.30  NORGES BIRØKTERLAG
Trond Gjessing, konst. generalsekretær
14.30 - 14.33  NORTURA SA
Kjell S. Rakkenes, direktør nærings- og handelspolitikk
14.33 - 14.43  FELLES SPØRSMÅLSRUNDE
14.43 - 14.50  PAUSE
14.50 - 14.53  NORECOPA
Adrian Smith, professor
14.53 - 14.56  NORSKOG
Benthe Løvenskiold, næringspoltisk sjef
14.56 - 14.59  SABIMA
Anna Blix, rådgiver
14.59 - 15.02  FRAMTIDEN I VÅRE HENDER
Anja Bakken Riise, leder
Håkon Lindahl, fagsjef
Ida Thomassen, politisk rådgiver
15.02 - 15.05  NATURVERNFORBUNDET
Silje Ask Lundberg, leder
Arnodd Håpnes, fagleder
15.05 - 15.08  FORSKERFORBUNDET
Petter Aaslestad, leder
Jorunn Dahl Norgård, fagsjef
15.08 - 15.11  FORSKNINGSINSTITUTTENES FELLESARENA (FFA)
Lars Holden, styreleder
15.11 - 15.14  FORSKNINGSRÅDET
John-Arne Røttingen, adm. dir.
Anne Kjersti Fahlvik, divisjonsdirektør
15.14 - 15.17  HEDMARK FYLKESKOMMUNE
Thomas Breen, fylkesråd
15.17 - 15.27  FELLES SPØRMALSRUNDE
15.27 - 15.45  PAUSE
15.45 - 15.48  BLÅ KORS NORGE
Sten Magne Berglund, kommunikasjonssjef
15.48 - 15.51  DYREBESKYTTELSEN NORGE
Monica Dahlback, daglig leder
Annette Bjørndalen Søreide, kommunikasjonsrådgiver
15.51 - 15.54  SPIRE
Anna Karlsson, leder
Ane Serreli, organisatorisk nestleder
15.54 - 15.57  DYREVERN UNG
Martine Lie, rådgiver
15.57 - 16.00  DET NORSKE HAGESELSKAP
Tove Berg, direktør
16.00 - 16.03  DET KONGELIGE SELSKAP FOR NORGES VEL
Øyvind Ørbeck Sørheim, adm. dir.
Kari Clausen, utviklingssjef
Anne Tollerud, kommunikasjonsansvarlig
16.03 - 16.06  DET NORSKE SKOGSELSKAP
Trygve Enger, adm. dir.
Trond Lohre, markeds- og utviklingssjef
16.06 - 16.09  4H NORGE
Ole Saxrud, medlem
Torgeir Timenes Bell, nestleder
Singe Lindbråten, generalsekretær
16.09 - 16.12  FRIVILLIGHET NORGE
Morten Johansen, politisk rådgiver
Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær
16.12 - 16.15  HANEN
Bernt Bucher Johannessen, daglig leder
16.15 - 16.25  FELLES SPØRSMÅLSRUNDE
16.25 - 16.35  PAUSE
16.35 - 16.38  BONDENS MARKED NORGE
Randi L. Gjertsen
16.38 - 16.41  NETTVERK FOR GMO-FRI MAT OG FÔR
Aina Bartmann, daglig leder
16.41 - 16.44  NOAH - FOR DYRS RETTIGHETER
Siri Martinsen, leder
Kaisa Hautala, fagsjef for bærekraft
16.44 - 16.47  INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH)
Karoline Bakka Hjertø, seniorrådgiver
Heidi Furustøl, daglig leder
16.47 - 16.50  DYREVERNALLIANSEN
Live Kleveland, kommunikasjonsleder
16.50 - 16.53  OIKOS ØKOLOGISK NORGE
Børre Solberg, daglig leder
Jostein Trøite, styreleder
16.53 - 16.56  LANDSRÅDET FOR BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER
Diego Alexander Vaula Foss, politisk rådgiver
Andreas Tangen Borud, generalsekretær
Benjamin Skyaker Myrstad, nestleder
16.56 - 16.59  NORGES BYGDEKVINNELAG
Ellen Krageberg, leder
Gunn Jorunn Sørum, rådgiver
16.59 - 17.02  NORGES BYGDEUNGDOMSLAG
Tora Voll Dombu, leder
17.02 - 17.05  SLIPP OSS TIL - UNGDOM INN I LANDBRUKET
Torstein Klev, nestleder Norges Bygdeungdomslag
Kathrine Kinn, rådgiver Norges Bygdeungdomslag
17.05 - 17.08  VITENPARKEN CAMPUS ÅS
Per Olav Skjervold, adm. dir.
Solveig Arnesen, direktør kommunikasjon og marked
17.08 - 17.18  FELLES SPØRSMÅLSRUNDE

Høringen vil foregå i Høringssal 2 i Akersgata 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.

Høring