Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til næringskomiteen)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 06.12.2017 Innst. 8 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet de kapitler og poster i Prop. 1 S (2017-2018) som ble fordelt til næringskomiteen i henhold til Innst. 18 S (2017-2018). Stortinget har fordelt kr. 6 117 476 000 på kapitler og poster på rammeområde 9, kr.512 694 000 på kapitler og poster på rammeområde 10, og kr. 17 710 275 000 på kapitler og poster på rammeområde 11.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2017

   Behandlet i Stortinget: 11.12.2017