Program for

Åpen høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité torsdag 18. januar 2018

Kommunal- og forvaltningskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Endringer i statsborgerloven mv. (tap av statsborgerskap ved straffbare forhold eller av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser)

Prop. 146 L (2016-2017)

Høringsprogram
Torsdag 18. januar 2018 
16.30 - 16.35  NORGES NASJONALE INSTITUSJON FOR MENNESKERETTIGHETER
Kristian Reinert Haugland Nilsen, seniorrådgiver
16.35 - 16.40  Spørsmålsrunde

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.