Program for

Åpen høring i Stortingets utdannings- og forskningskomité fredag 15. desember 2017

Utdannings- og forskningskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende saker:
1) Representantforslag om å sikre at lærere som er utdannet før 2014, fortsatt beholder full undervisningskompetanse 2) Representantforslag om å innføre lærernorm, at nye kompetansekrav ikke gis tilbakevirkende kraft, og endre karakterkravet i matematikk for opptak til lærerutdanningen 3) Representantforslag om flere lærere i skolen - mer likeverdig og tilpasset opplæring for elevene 4) Representantforslag om kompetansekrav for undervisning uten tilbakevirkende kraft

Dokument 8:1 S (2017-2018), Dokument 8:15 S (2017-2018), Dokument 8:24 S (2017-2018), Dokument 8:25 S (2017-2018)

Høringsprogram
Fredag 15. desember 2017 
09.15 - 09.55  Felles høring med 4 organisasjoner:
  KS
Helge Eide, områdedirektør interessepolitikk
Erling Lien Barlindhaug, avdelingsdirektør utdanning
  FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN
Rune Benonisen, utvalgsmedlem
Gøril B. Lyngstad, seniorrådgiver
  UTDANNINGSFORBUNDET
Steffen Handal, leder
Jens Garbo, politisk rådgiver
Nina Nordvik, seniorrådgiver
  PEDAGOGSTUDENTENE I UTDANNINGSFORBUNDET
Hedda Eia Vestad, leder
Martine Løkholm, rådgiver
  Felles spørsmålsrunde
09.55 - 10.45  Felles høring med 5 organisasjoner:
  SKOLENES LANDSFORBUND
Anne Finborud, forbundsleder
Bodil Gullseth, forbundssekretær
  NORSK LEKTORLAG
Rita Helgesen, leder
Bjørgulv Vinje Borgundvaag, kommunikasjonssjef
Wenche B. Rasen, spesialrådgiver
  AKADEMIKERNE
Anne Folkvord, organisasjonssjef
Øystein Holm-Haagensen, rådgiver
  SKOLELEDERFORBUNDET
Solveig Hvidsten Dahl, avtroppende forbundsleder
Stig Johannessen, påtroppende forbundsleder
  UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET – NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING (NRLU)
Svenning Bjørke, leder NRLU
  Felles spørsmålsrunde

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.