Program for

Åpen høring i Stortingets arbeids- og sosialkomité torsdag 18. januar 2018

Arbeids- og sosialkomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende saker:
1) Representantforslag om å forby innleie fra bemanningsbyråer i byggebransjen i Oslofjord-området 2) Representantforslag om midlertidig forbud mot innleie 3) Representantforslag om å sikre et ryddig arbeidsliv 4) Representantforslag om endring av arbeidsmiljølova § 14-12 (redusert adgang til bruk av innleigd arbeidskraft frå bemanningsføretak)

Dokument 8:58 S (2017-2018), Dokument 8:59 S (2017-2018), Dokument 8:65 S (2017-2018), Dokument 8:94 L (2017-2018)

Høringsprogram
Torsdag 18. januar 2018 
  Felles høring med 6 instanser
12.15 - 12.20  NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON - NHO
Nina Melsom, direktør arbeidsliv
Margrethe Meder, avdelingsdirektør/advokat
12.20 - 12.25  NHO SERVICE OG HANDEL
Anne Cecilie Kaltenborn , adm. direktør
Even Hagelien , fagsjef bemanning
12.25 - 12.30  HOVEDORGANISASJONEN VIRKE
Tore Berg, seniorrådgiver
12.30 - 12.35  NORSK INDUSTRI
Carla A. M. Botten-Verboven, direktør
Magne Gurskevik, daglig leder Kleven maritime contracting
Hans-Martin Møllhausen, advokat
12.35 - 12.40  BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING
Jon Sandnes, administrerende direktør
Siri Bergh, direktør arbeidsgiverpolitikk og hms
12.40 - 12.45  MASKINENTREPRENØRENES FORBUND
Håvard Almås, kommunikasjonssjef
Stein Gunnes, sjeføkonom
12.45 - 13.00  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 5 instantser
13.00 - 13.05  LANDSORGANISASJONEN I NORGE
Trude Tinnlund, LO-sekretær
Jonas Bals, rådgiver
13.05 - 13.10  FELLESFORBUNDET
Steinar Krogstad, nestleder
Line Eldring, rådgiver
13.10 - 13.15  FELLESFORBUNDET AVD 605 RØRLEGGERNES FAGFORENING, FELLESFORBUNDET AVD 603 OSLO BYGNINGSARBEIDERFORENING, ELEKTROMONTØRENES FAGFORENING OSLO-AKERSHUS
Joachim Espe, leder Rørleggernes fagforening
Petter Vellesen, leder Oslo bygningsarbeiderforening
Kai-Otto Helmersen, leder Elektromontørenes fagforening
13.15 - 13.20  EL OG IT FORBUNDET
Jan Olav Andersen, forbundsleder
Jan Henrik Larsen, forbundssekretær
Robert Kippe, kommunikasjonssjef
13.20 - 13.25  NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND
Steinar Rinhdhølen, forbundsekretær
Trond Erik Thorvaldsen, kommunikasjons og utredningsansvarlig
13.25 - 13.40  Felles spørsmålsrunde
13.40 - 13.50  Pause
  Felles høring med 2 instanser
13.50 - 13.55  FAGFORBUNDET
Randi Røvik, rådgiver
Anne-Grethe Krogh, spesialrådgiver
13.55 - 14.00  NORSK SYKEPLEIERFORBUND
Eli Gunhild By, forbundsleder
Harald Jesnes, forhandlingssjef
Hanne Karen Landbø, advokat
Kjersti Flugstad Eriksen, kommunikasjonsrådgiver
14.00 - 14.05  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 2 instanser
14.05 - 14.10  NORSKE BOLIGBYGGELAGS LANDSFORBUND SA
Henning Lauridsen, avdelingsdirektør
Tore Johannesen, avdelingsdirektør
14.10 - 14.15  BOLIGPRODUSENTENES FORENING
Per Jæger, adm. direktør
14.15 - 14.20  Felles spørsmålsrunde

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.