Representantforslag om midlertidig forbud mot innleie

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hadia Tajik, Jonas Gahr Støre, Lise Christoffersen, Svein Roald Hansen, Arild Grande Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (R) Innstilling avgitt 01.03.2018 Innst. 131 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet, i en felles innstilling, representantforslag fra SV om å sikre et ryddig arbeidsliv, fra Rødt om å forby innleie fra bemanningsbyråer i byggebransjen i Oslofjord-området og fra Ap om midlertidig forbud mot innleie. Stortinget vedtok å be regjeringen vurdere å fremme forslag som sikrer en tydeligere definisjon av faste ansettelser, en plikt for arbeidsgiver til å gi forutsigbarhet for arbeid og inntekt gjennom gjennom en arbeidsplan og som forhindrer kontrakter der arbeidstakere er fast ansatt med den konsekvens at de må stå til disposisjon hele tiden og likevel ikke være sikrer mer enn deltidsjobb. Videre ble regjeringen bedt å vurdere å fremme forslag til endringer som sikrer at adgangen til innleie begrenses slik at kun virksomheter som er bundet av landsomfattende tariffavtale med fagforening med innstillingsrett. kan inngå skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie og at virksomheten på forespørsel fra Arbeidstilsynet kan dokumentere dette.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.03.2018

   Behandlet i Stortinget: 15.03.2018