Program for

Åpen høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité onsdag 10. januar 2018

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Håndteringen av omorganiseringen i SSB

Innst.sak, nr. 199 (2017-2018)

Høringsprogram
Onsdag 10. januar 2018 
12.30 - 12.35  Komitéleders innledning
12.35 - 13.45  LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad og NHOs sjeføkonom Øystein Dørum
13.45 - 14.00  Pause
14.00 - 15.10  Styreleder i SSBs styre Morten Reymert
Bisitter: nestleder i SSBs styre Jan F. Qvigstad
  Ansattrepresentanter i SSBs styre Kaja Sillerud Haugen og Berit Emberland
15.10 - 15.25  Pause
15.25 - 16.35  Tidl. direktør i SSB Christine Meyer
16.35 - 17.00  Pause
17.00 - 17.45  Tidl. forskningsdirektør i SSB Kjetil Telle
Bisitter: seniorrådgiver i SSB Thorleiv Valen
17.45 - 18.00  Pause
18.00 - 19.10  Finansminister Siv Jensen med ekspedisjonssjef Amund Holmsen
Bisitter: finansråd Hans Henrik Scheel

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.

Høring