Håndteringen av omorganiseringen i SSB

Innst. 199 S (2017-2018)

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Innstilling avgitt 20.03.2018 Innst. 199 S (2017-2018)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 20.03.2018

      Foreløpig dato for behandling i Stortinget: 12.04.2018