Program for

Åpen høring i Stortingets finanskomité tirsdag 10. april 2018

Finanskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven)

Prop. 40 L (2017-2018)

Høringsprogram
Tirsdag 10. april 2018 
  Felles høring med 4 instanser
14.30 - 14.35  FINANS NORGE
Atle Roaldsøy, advokat
Else-Cathrine Lund, advokat
14.35 - 14.40  NORGES BITCOIN- OG BLOCKCHAINFORENING
Nicholas O’Malley, nestleder
Sylvia Johnsen, styremedlem
14.40 - 14.45  TAX JUSTICE NETWORK - NORGE
Peter Ringstad, politisk rådgiver
14.45 - 14.50  ADVOKATFORENINGEN
Bernt Olav Steinland, advokat
14.50 - 15.00  Felles spørsmålsrunde

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.

Høring