Program for

Åpen høring i Stortingets utdannings- og forskningskomité torsdag 19. april 2018

Utdannings- og forskningskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Endringer i barnehageloven mv. (minimumsnorm for grunnbemanning, plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO mv.)

Prop. 67 L (2017-2018)

Høringsprogram
Torsdag 19. april 2018 
  Felles høring med 4 organisasjoner:
10.20 - 10.24  FAGFORBUNDET
May-Britt Sundal, yrkesseksjonsleder/AU-medlem
Rakel Solbu, avdelingsleder
10.24 - 10.28  UTDANNINGSFORBUNDET
Steffen Handal, leder
Nicolai Stensig, seniorrådgiver
Turi Pålerud, politisk rådgiver
10.28 - 10.32  VIRKE
Inger Helene Venås, direktør, Ideell og Frivillighet
Anne Tingelstad Wøien, fagsjef, Ideell og Frivillighet
10.32 - 10.36  ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER
Sverre Høven, direktør sektorpolitikk
Odd Erik Stende, fagsjef myndighetskontakt
10.36 - 10.45  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 5 organisasjoner:
10.45 - 10.49  KS
Helge Eide, områdedirektør interessepolitikk
Christian Weisæth Monsbakken, spesialrådgiver
10.49 - 10.53  BERGEN KOMMUNE
Pål Hafstad Thorsen, byråd for barnehage, skole og idrett
Marte Knudsen, politisk rådgiver
Marianne Boge, seksjonsleder for seksjon barnehage
10.53 - 10.57  PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND)
Eirik Husby, styreleder
Arild M. Olsen, adm.dir.
Marius Iversen, kommunikasjonsdirektør
10.57 - 11.01  STIFTELSEN KANVAS
Synne Alsaker, kommunikasjonssjef
Dag Braanaas, økonomisjef
11.01 - 11.05  STEINERBARNEHAGEFORBUNDET
Grete Gulbrandsen, daglig leder
11.05 - 11.15  Felles spørsmålsrunde
11.15 - 11.26  Pause
  Felles høring med 4 organisasjoner:
11.26 - 11.30  ESPIRA
Jens Schei Hansen, kommunikasjons- og organisasjonsdirektør
Pia Paulsrud, fag- og kvalitetsdirektør
11.30 - 11.34  BARNEOMBUDET
Camilla Kayed, fagsjef
Kjersti Botnan Larsen, seniorrådgiver
11.34 - 11.38  FORELDREUTVALGET FOR BARNEHAGER (FUB)
Lou Cathrin Norreen, rådgiver
Åse-Berit Hoffart, rådgiver
11.38 - 11.42  FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN (FUG)
Gunn Iren Müller, utvalgsleder
Gøril B. Lyngstad, seniorrådgiver
11.42 - 11.50  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 4 organisasjoner:
11.50 - 11.54  BARNEHAGEOPPRØR 2018
Palma Kleppe, barnehagelærer
Hanne Høglind, fagarbeider i barnehage
Anniken Myrnes, barnehagelærer
Inger-Lise Drengsrud Dahl, førskolelærer
Wibekke Yri Adriaenssens, daglig leder
11.54 - 11.58  FORELDREOPPRØRET 2018
Janne Bergstå, representant
Mari Sletten, representant
11.58 - 12.02  REDD BARNA
Anne Elin Kleva, skolerådgiver
12.02 - 12.06  PRESS
Øystein Kolstad Kvalø, leder
Olav Bjelland Brekke, nestleder
12.06 - 12.15  Felles spørsmålsrunde

Høringen vil foregå i N-202 i Nedre Vollgt. 20, med inngang i Prinsens gate 26. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.