Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Program for

Åpen høring i Stortingets næringskomité tirsdag 16. oktober 2018

Næringskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til næringskomiteen)

Prop. 1 S (2018-2019)

Høringsprogram
Tirsdag 16. oktober 2018 
09.00 - 09.03  NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO)
Ole Erik Almlid, fung. adm dir
Rune Foshaug, avd dir
Per Øyvind Langeland, avd dir
09.03 - 09.06  NORGES BONDELAG
Lars Petter Bartnes, leder
Per Skorge, generalsekretær
Margrete Nøkleby, næringspolitisk sjef
Frøydis Haugen , nestleder
09.06 - 09.09  NORSK BONDE- OG SMÅBRUKARLAG
Ann Merete Furuberg, leder
Olaf Godli, generalsekretær
09.09 - 09.12  SJØMAT NORGE
Geir Ove Ystmark, adm.direktør
Aina Valland, direktør
09.12 - 09.15  NORGES FISKARLAG
Otto Gregussen, generalsekretær
Kjell Ingebrigtsen, leder
09.15 - 09.18  ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER
Gunnar Larsen, direktør for kommunikasjon og samfunnspolitikk
Svend Dahl, spesialrådgiver
09.18 - 09.21  HOVEDORGANISASJONEN VIRKE
Anita Sundal, leder politikk
Sigrid Helland, fagsjef
09.21 - 09.24  LANDSORGANISASJONEN I NORGE
Are Tomasgard, lo-sekretær
Sindre Kvil, rådgiver
09.24 - 09.27  FINANS NORGE
Idar Kreutzer, administrerende direktør
Ole Morten Geving, direktør
Jan Erik Fåne, kommunikasjonsdirektør
09.27 - 09.30  NORSK VILLFISK SA
Paul Oma, adm. dir.
09.30 - 09.33  TALSGRUPPEN FOR ORGANISASJONER SOM MOTTAR STØTTE LMDS BUDSJETT
Cesilie Aurbakken, generalsekretær norges bygdekvinnelag
Trygve Enger, adm.direktør det norske skogselskap
09.33 - 09.48  Felles spørsmålsrunde
09.48 - 09.53  Pause
09.53 - 09.56  KS
Kristian Kopperud , rådgiver ks
Anne Romsaas
Torild Fagerbekk, avdelingsdirektør
09.56 - 09.59  FELLESFORBUNDET
Kine Asper, forbundssekretær
Jørn Prangerød, rådgiver
09.59 - 10.02  NORSK TJENESTEMANNSLAG
Pål Kjærstad, forbundssekretær
Torstein Brechan, forbundssekretær
10.02 - 10.05  TEKNA
Lise Lyngsnes Randeberg, president
Knut Frydenlund, rådgiver
10.05 - 10.08  NATURVITERNE
Dagfinn Hatløy, forbundsleder
Trygve Ulset, politisk utreder
10.08 - 10.11  NORSK SJØOFFISERSFORBUND
Anders Hansson, viseadministrerende direktør
Trond Løfgren, rådgiver
10.11 - 10.14  NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND
Anita Johansen, nestleder
Trond Erik Thorvaldsen, kommunikasjonssjef
10.14 - 10.17  BEDRIFTSFORBUNDET
Olaf Thommessen, adm. dir.
Jørund Rytman, leder for politikk og samfunnskontakt
Joachim Dagenborg, kommunikasjonssjef
10.17 - 10.20  AKADEMIKERNE
Kari Sollien, leder
Olav Ulleren, generalsekretær
Hanne Jordell, fagsjef samfunnsøkonomi
10.20 - 10.23  NORSKE LAKSEELVER
Torfinn Evensen, generalsekretær
Erik Sterud, fagsjef
10.23 - 10.38  Felles spørsmålsrunde
10.38 - 10.53  Pause
10.53 - 10.56  ABELIA
Kjetil Thorvik Brun, leder teknologi og digitalisering
Daniel Ras-Vidal, leder innovasjon
10.56 - 10.59  IKT-NORGE
Fredrik Syversen
10.59 - 11.02  INDUSTRI ENERGI
Barbro Auestad, områdeansvarlig sampol. avdeling
Geir Vollsæter, spesialrådgiver
11.02 - 11.05  DIGITALNORWAY - TOPPINDUSTRISENTERET AS
Tor Olav Mørseth, daglig leder
Walter Qvam, styreleder
11.05 - 11.08  NORSK INDUSTRI
Knut E Sunde, dir
Egil Sundet
11.08 - 11.11  NORGES REDERIFORBUND
Amund Drønen Ringdal, direktør, næringspolitikk
Thomas Saxegaard, seksjonsleder
John Anders Lindtveit Røse, rådgiver
11.11 - 11.14  MARITIMT FORUM
Ivar Engan, daglig leder
11.14 - 11.17  KYSTREDERIENE
Linn Therese Skår Hosteland, næringspolitisk rådgiver
Tor Arne Borge, administrerende direktør
11.17 - 11.32  Felles spørsmålsrunde
11.32 - 11.37  Pause
11.37 - 11.40  FORUM FOR MILJØTEKNOLOGI
Marianne Lie, sekretariatsleder
Toini Løvseth, styreleder
Arvid Gusland, rådgiver
Marit Ytreeide, rådgiver
11.40 - 11.43  ZERO
Marius Gjerset, teknologiansvarlig
Kåre Gunnar Fløystad
11.43 - 11.46  BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING
Jomar Talsnes Heggdal, fagsjef næringpolitikk
Jørgen Leegaard, direktør samfunnspolitikk
11.46 - 11.49  NORSK NÆRINGS- OG NYTELSESMIDDELARBEIDERFORBUND
Jarle Wilhelmsen, 2. nestleder
Lars Iver Wiig, rådgiver
11.49 - 11.52  BRYGGERI- OG DRIKKEVAREFORENINGEN
Petter Nome, direktør
11.52 - 11.55  NORSKE SJOKOLADEFABRIKKERS FORENING
Dag Kjetil Øyna, daglig leder
11.55 - 11.58  NHO MAT OG DRIKKE
Petter Haas Brubakk, administrerende direktør
Gerhard Salicath, fagsjef næringspolitikk
11.58 - 12.01  DAGLIGVARELEVERANDØRENES FORENING (DLF)
Helge Hasselgård, adm. direktør
John Ole Skeide, markedsdirektør
12.01 - 12.16  Felles spørsmålsrunde
12.16 - 12.21  Pause
12.21 - 12.24  VIRKE HANDEL
Ingvill Størksen, direktør dagligvare
Jarle Hammerstad, leder politikk
12.24 - 12.27  VIRKE REISELIV
Line Endresen Normann
Astrid Bergmål
12.27 - 12.30  NHO REISELIV
Kristin Devold, adm.dir. nho reiseliv
Ole BJØRNDAL, næringspolitisk fagsjef
12.30 - 12.33  MASKINENTREPRENØRENES FORBUND (MEF)
Julie Brodtkorb, administrerende direktør
Stein Gunnes, sjeføkonom
Håvard Almås, kommunikasjonssjef
Tore Andreas Larsen, næringspolitisk rådgiver
12.33 - 12.36  TREINDUSTRIEN
Heidi Finstad, administrerende direktør
Tina Sletbak-Akerø, fagsjef for næringspolitikk og utvikling
12.36 - 12.51  Felles spørsmålsrunde
12.51 - 13.21  Pause
13.21 - 13.24  NORSK LANDBRUKSSAMVIRKE
Ola Hedstein, administrerende direktør
Arne Ivar Sletnes, fagsjef internasjonale spørsmål
13.24 - 13.27  NORSKE FELLESKJØP
Lars Fredrik Stuve, administrerende direktør
Per Christian Rålm, fagsjef næringspolitikk
13.27 - 13.30  DEN NORSKE VETERINÆRFORENING
Torill Moseng, president
Jon Olav Prøsch, praktiserende veterinær
13.30 - 13.33  GARTNERHALLEN SA
Elisabeth Morthen, adm.dir.
13.33 - 13.36  NORGES SKOGEIERFORBUND
Ellen Alfsen, direktør
Erlend Grøner Krogstad
13.36 - 13.39  NORTURA SA
Kjell S. Rakkenes, direktør nærings- og handelspolitikk
13.39 - 13.42  NORGES PELSDYRALSLAG
Guri Wordahl, kommunikasjonssjef
Knut Berg, direktør
13.42 - 13.57  Felles spørsmålsrunde
13.57 - 14.02  Pause
14.02 - 14.05  NORECOPA
Børge Fredriksen, styremedlem
14.05 - 14.08  NORSKOG
Benthe Løvenskiold, næringspolitisk sjef
14.08 - 14.11  SABIMA
Lene Delsett, rådgiver
14.11 - 14.14  FRAMTIDEN I VÅRE HENDER
Anja Bakken Riise, leder
Ida Thomassen, politisk ansvarlig
Heidi Lundeberg, fagrådgiver
Håkon Lindahl, fagsjef
14.14 - 14.17  NATURVERNFORBUNDET
Arnodd Håpnes, fagleder
Maren Esmark, generalsekretær
14.17 - 14.20  DET NORSKE TRAVSELSKAP
Knut Weum, styreleder
Anne Gina Fredriksen
Margrete Dysjaland
14.20 - 14.23  FORSKERFORBUNDET
Petter Aaslestad, leder
14.23 - 14.26  FORSKNINGSINSTITUTTENES FELLESARENA, FFA
Agnes Landstad, daglig leder
Camilla Røsjø, styremedlem
14.26 - 14.41  Felles spørsmålsrunde
14.41 - 14.56  Pause
14.56 - 14.59  SPIRE
Kjetil Marstrander, representant mat
Lise Lotte Høye, representant handel
14.59 - 15.02  DET NORSKE HAGESELSKAP
Tove Berg, direktør
15.02 - 15.05  4H NORGE
Torbjørn Joa, styremedlem 4h norge
Caroline Kløvrud, fylkesleder 4h oppland
Signe Lindbråten, generalsekretær 4h norge
15.05 - 15.08  NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND
Espen Søilen, generalsekretær
Espen Farstad, infosjef
Siri Parmann, fagsjef
15.08 - 15.11  NORGES MUSEUMSFORBUND
Liv Ramskjær, generalsekretær
15.11 - 15.14  REDNINGSSELSKAPET
Oddbjørn Nesje, leder samfunnskontakt
Frode Pedersen, kommunikasjonssjef
15.14 - 15.17  FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND
Asgeir Knutsen, kommunikasjonsrådgiver
Ingrid Larsen Wigestrand, friluftslivskonsulent
15.17 - 15.20  DRIVKRAFT NORGE
Inger-Lise Nøstvik, generalsekretær
Einar Gotaas, fagsjef
15.20 - 15.23  LEGEMIDDELINDUSTRIEN, LMI
Karita Bekkemellem, adm. direktør
Monica Larsen, seniorrådgiver
15.23 - 15.38  Felles spørsmålsrunde
15.38 - 15.43  Pause
15.43 - 15.46  NOAH - FOR DYRS RETTIGHETER
Siri Martinsen, leder
Marie Henriksen Bogstad, fagmedarbeider
15.46 - 15.49  DYREVERNALLIANSEN
Live Kleveland, kommunikasjonsleder
Martine S. B. Lie, politisk rådgiver
15.49 - 15.52  ØKOLOGISK NORGE
Børre Solberg
15.52 - 15.55  NORGES BYGDEKVINNELAG
Ellen Krageberg, leder
Cesilie Aurbakken, generalsekretær
15.55 - 15.58  NORGES BYGDEUNGDOMSLAG
Tora Voll Dombu, styreleder
Marte Gjestvang Olimb, generalsekretær
15.58 - 16.01  TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Terje Sørvik, leder hovedutvalg næring
16.01 - 16.04  NORSK REDAKTØRFORENING
Arne Jensen, generalsekretær
Ina Lindahl Nyrud, Norsk Journalistlag
Eiliv Flydal, Dagbladet
16.04 - 16.19  Felles spørsmålsrunde

Høringen vil foregå i N-303 i Nedre Vollgt. 20. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.

Høring

Video

Høringen er avsluttet, videoopptak fra høringen legges normalt ut innen en time.