Program for

Åpen høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité mandag 28. januar 2019

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Riksrevisjonens undersøkelse av anskaffelsen og innfasingen av maritime helikoptre til Forsvaret (NH90)

Dokument 3:3 (2018-2019)

Høringsprogram
Mandag 28. januar 2019 
09.00 - 09.05  KOMITÉLEDERS INNLEDNING
09.05 - 09.40  FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT
SJEFSFORSKER BÅRD EGGEREIDE OG FORSKNINGSLEDER ALF CHRISTIAN HENNUM OG ADM. DIREKTØR JOHN-MIKAL STØRDAL
09.45 - 10.20  DIREKTØR FOR FORSVARSMATERIELL METTE SØRFONDEN
Bisittere: kontreadmiral Bjørge Aase, nestkommanderende/investeringsdirektør og oberstløytnant Ivar Dyrdal, prosjektleder NH90 Luftkapasiteter
10.25 - 11.00  SJEF FORSVARETS LOGISTIKKORGANISASJON PETTER JANSEN
Bisittere: brigader Frode Flølo og juridisk direktør Anne Elisabeth Langfoss
11.00 - 11.10  PAUSE
11.10 - 12.15  FORSVARSSJEF ADMIRAL HAAKON BRUUN-HANSSEN
Bisitter: generalmajor Trond Ragnarsøn Karlsen, Forsvarsstaben
12.15 - 12.45  PAUSE
12.45 - 13.45  TIDLIGERE FORSVARSMINISTRE BJØRN TORE GODAL, ANNE-GRETE STRØM-ERICHSEN OG GRETE FAREMO
13.45 - 14.00  PAUSE
14.00 - 15.05  TIDLIGERE FORSVARSMINISTRE ESPEN BARTH EIDE OG INE ERIKSEN SØREIDE
15.05 - 15.20  PAUSE
15.20 - 16.25  FORSVARSMINISTER FRANK BAKKE-JENSEN
Bisitter: avdelingsdirektør Odin Standal
16.25 - 16.30  KOMITÉLEDERS AVSLUTNING

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.