Program for

Åpen høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité onsdag 6. februar 2019

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Riksrevisjonens undersøkelse av anskaffelsen og innfasingen av maritime helikoptre til Forsvaret (NH90)

Dokument 3:3 (2018-2019)

Høringsprogram
Onsdag 6. februar 2019 
11.30 - 11.35  KOMITÉLEDERS INNLEDNING
11.35 - 12.10  TIDLIGERE FORSVARSMINISTER KRISTIN KROHN DEVOLD
12.15 - 12.50  TIDLIGERE FORSVARSSJEF SVERRE DIESEN
12.50 - 12.55  KOMITÉLEDERS AVSLUTNING

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.