Program for

Åpen høring i Stortingets familie- og kulturkomité torsdag 25. april 2019

Familie- og kulturkomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Representantforslag om en kvalitetsreform for det kommunale barnevernet

Dokument 8:84 S (2018-2019)

Høringsprogram
Torsdag 25. april 2019 
  Felles høring med 4 instanser
10.15 - 10.18  #HEIERNA
Ine Haver, fagkonsulent
Marit Klemp Stephansen, fagkonsulent
10.18 - 10.21  FAGFORBUNDET
Kurt Rønning, nestleder yrkesseksjon helse og sosial fagforbundet
Ingrid Buset, rådgiver
10.21 - 10.24  FELLESORGANISASJONEN (FO)
Christian Wiik Kynsveen, fos forbundsledelse
Tonje Wejden, rådgiver
10.24 - 10.27  VIRKE IDEELL OG FRIVILLIGHET
Benjamin Larsen, fagsjef
Martin Ulvestad Østerdahl, fagsjef
10.27 - 10.37  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 5 instanser
10.37 - 10.40  IDEELT BARNEVERNSFORUM (IB)
Anne-Lena Brustad, leder
Asbjørn Sagstad, seniorrådgiver
10.40 - 10.43  FORANDRINGSFABRIKKEN KUNNSKAPSSENTER
Hibaq Proff
Glorija Proff
Marit Sanner
10.43 - 10.46  LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN
Vilde Adolfsen, leder
Julie Gulbrandsen, daglig leder
10.46 - 10.49  ADVOKATOFRENINGEN
Merete Smith, generalsekretær
Ingrid Lauvås, advokat
Martin Nielsen, rådgiver
10.49 - 10.52  MENTAL HELSE
Jill Arild, landsleder
Espen Lahnstein, spesialrådgiver
10.52 - 11.02  Felles spørsmålsrunde

Høringen vil foregå i Høringssal 2 i Akersgata 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.

Høring