Representantforslag om en kvalitetsreform for det kommunale barnevernet

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anette Trettebergstuen, Elise Waagen, Jonas Gahr Støre, Kari Henriksen, Runar Sjåstad, Trond Giske Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 28.05.2019 Innst. 324 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Representantforslaget inneholder en rekke forslag i følgende kategorier: Barn og foreldre. Rettssikkerhet. Organisering, samarbeid og virkemiddelapparat. Utdanning. Representantforslaget ble ikke vedtatt. Flertallets manglende støtte var bl.a. begrunnet med at regjeringens kommende forslag til ny barnelov og barnevernslov forventes å ville ivarta flere av de hensyn og tiltak som representantforslaget inneholder, samt at flere høringsinstanser hadde uttrykt motstand mot deler av representantforslaget..

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2019

   Behandlet i Stortinget: 06.06.2019