Program for

Åpen høring i Stortingets utdannings- og forskningskomité tirsdag 30. april 2019

Utdannings- og forskningskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Representantforslag om å ivareta norske forskningsmiljøer ved innføringen av Plan S

Dokument 8:107 S (2018-2019)

Høringsprogram
Tirsdag 30. april 2019 
  Felles høring med 3 organisasjoner:
10.15 - 10.19  AKADEMIKERNE
Kari Sollien, leder
Joakim Østbye, seniorrådgiver
10.19 - 10.23  TEKNA – TEKNISK-NATURVITENSKAPELIG FORENING
Line Willersrud, rådgiver
Eli Haugerud, direktør for samfunnspolitikk
10.23 - 10.27  FORSKERFORBUNDET
Bjørn T. Berg, avdelingsleder
Jorunn Dahl Norgård, fagsjef
10.27 - 10.33  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 3 organisasjoner:
10.35 - 10.39  LO
Arvid Ellingsen, spesialrådgiver
Torstein Brechan, forbundssekretær NTL
Vibeke Vandrup Martens, leder NTL Forskningsinstitutter
Ronny Kjelsberg, NTL NTNU styremedlem
10.39 - 10.43  DEN NORSKE FORLEGGERFORENING (DNF)
Birgit Skaldehaug, forlagssjef Cappelen Damm akademisk
Hege Gundersen, forlagssjef Universitetsforlaget
10.43 - 10.47  INSTITUTT FOR FREDSFORSKNING (PRIO)
David J. Allen, rådgiver til direktøren
10.47 - 10.53  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 2 organisasjoner:
10.55 - 10.59  UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET
Alf Rasmussen, generalsekretær
Ragnar Lie, seniorrådgiver
Ann Elin Brattebø Andersen, seniorrådgiver
10.59 - 11.03  FORSKNINGSINSTITUTTENES FELLESARENA (FFA)
Agnes Landstad, daglig leder
11.03 - 11.07  Felles spørsmålsrunde

Høringen vil foregå i Høringssal 2 i Akersgata 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.