Program for

Åpen høring i Stortingets arbeids- og sosialkomité tirsdag 14. mai 2019

Arbeids- og sosialkomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Endringer i arbeidsmiljøloven (varsling)

Prop. 74 L (2018-2019)

Høringsprogram
Tirsdag 14. mai 2019 
  Felles høring med 2 instanser
08.30 - 08.35  KS KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
Solfrid Vaage Haukaas, advokat
Bente Stenberg-Nilsen, avdelingsdirektør
08.35 - 08.40  NORSK RÅDMANNSFORUM
Jostein Nordbø, advokat
Gudrun Haabeth Grindaker, daglig leder/sekretariatsleder Norsk Rådmannsforum
08.40 - 08.50  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 3 instanser
08.51 - 08.56  NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO)
Margrethe Meder, avdelingsdirektør/advokat (h)
Silje Stadheim Almestrand, advokat
08.56 - 09.01  HOVEDORGANISASJONEN VIRKE
Tore Berg, seniorrådgiver
Anita Hegg, advokat
09.01 - 09.06  ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER
Kristin Juliussen, direktør analyse og utredning
09.06 - 09.16  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 3 instanser
09.17 - 09.22  UNIO
Kjetil Rekdal, 2. nestleder Unio
Henrik Dahle, advokat og fagsjef arbeidsliv
09.22 - 09.27  AKADEMIKERNE
Kari Sollien, leder
Anette Bjørlin Basma, seniorrådgiver
09.27 - 09.32  AKADEMIKERFORBUNDET
Alfred Sørbø, forbundsleder
09.32 - 09.42  Felles spørsmålsrunde
09.42 - 10.15  Pause
  Felles høring med 3 instanser
10.15 - 10.20  NORSK JOURNALISTLAG
Ina Lindahl Nyrud, advokat
Mads Backer-Owe, advokatfullmektig
10.20 - 10.25  NORSK PRESSEFORBUND
Kristine Foss, jurist
10.25 - 10.30  NORSK REDAKTØRFORENING
Arne Jensen, generalsekretær
Reidun Kjelling Nybø, assisterende generalsekretær
10.30 - 10.40  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 2 instanser
10.41 - 10.46  POLITIETS FELLESFORBUND
Unn Alma Skatvold, forbundsnestleder
Anna Holter Sollien, forbundssekretær
10.46 - 10.51  RETTSGRUPPEN FOR VARSLING OG ETIKK
Kari Breirem, leder av gruppen og advokat
Ragnar Holvik, seniorrådgiver
Natalia Olsen, rådgiver
10.51 - 11.01  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 2 instanser
11.02 - 11.07  TEKNA - TEKNISK-NATURVITENSKAPELIG FORENING
Knut Frydenlund, rådgiver
Frode Rognsaa, advokat
11.07 - 11.12  NITO - NORGES INGENIØR- OG TEKNOLOGORGANISASJON
Beate Sire Dagslet, advokat
Petter Teigen, seniorrådgiver
Tom Helmer Christoffersen, hovedstyremedlem
11.12 - 11.22  Felles spørsmålsrunde

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.

Høring