Program for

Åpen høring i Stortingets arbeids- og sosialkomité torsdag 17. oktober 2019

Arbeids- og sosialkomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen)

Prop. 1 S (2019-2020)

Høringsprogram
Torsdag 17. oktober 2019 
  Felles høring med 2 instanser
08.00 - 08.05  NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON - NHO
Nina Melsom, direktør
Anne Louise Aartun Bye, avdelingsdirektør
Erik Lundeby, seniorrådgiver
08.05 - 08.10  LO
Trude Tinnlund, LO-sekretær
Maria Walberg, spesialrådgiver
Øystein Nilsen, rådgiver
08.10 - 08.20  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 2 instanser
08.21 - 08.26  HOVEDORGANISASJONEN VIRKE
Tore Berg
Kristin Holm Jensen
08.26 - 08.31  ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER
Olav Wendelbo Kvam, fagdirektør
Trond Bergene, spesialrådgiver
08.31 - 08.39  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 2 instanser
08.40 - 08.43  NORSK INDUSTRI
Carla Botten-Verboven, direktør
Terje Hovet, advokat
08.43 - 08.46  FINANS NORGE
Therese Høyer Grimstad, advokat
Elin Mathiesen, fagsjef
08.46 - 08.51  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 3 instanser
08.52 - 08.55  UNIO
Henrik Dahle, fagsjef arbeidsliv - advokat
08.55 - 08.58  YRKESORGANISASJONEN SENTRALFORBUND, YS
Hans-Erik Skjæggerud
Håvard Lismoen
08.58 - 09.01  AKADEMIKERNE
Nina Sverdrup Svendsen, utredningssjef
09.01 - 09.11  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 6 instanser
09.12 - 09.15  FAGFORBUNDET
Mette Nord, leder
Steinar Fuglevaag, spesialrådgiver
Ingrid Buset, rådgiver
09.15 - 09.18  FELLESFORBUNDET
Steinar Krogstad, nestleder
Line Eldring, avdelingsleder
Edvard E. Sørensen, rådgiver
09.18 - 09.21  NORSK TJENESTEMANNSLAG
Ellen Dalen, 2. nestleder
Elisabeth Steen, hovedtillitsvalgt NTL Nav
Bengt Eriksson, hovedtillitsvalgt NTL Arbeidstilsynet
09.21 - 09.24  FELLESORGANISASJONEN (FO)
Marit S. Isaksen, FOs forbundsledelse
Allis Aresdatter, rådgiver
09.24 - 09.27  INDUSTRI ENERGI
Frode Alfheim, forbundsleder
Arild Theimann, spesialrådgiver
Tonje Paulsen Solem, kommunikasjonsrådgiver
09.27 - 09.30  NORSK SYKEPLEIERFORBUND
Eli Gunhild By, forbundsleder
Ingrid Enoksen, advokat
09.30 - 09.40  Felles spørsmålsrunde
09.40 - 10.15  Pause
  Felles høring med 3 instanser
10.15 - 10.18  ASVL- ARBEIDSGIVERFORENING FOR VEKST- OG ATTFØRINGSBEDRIFTER
Torstein Fosvold, fagsjef
Flemming Trondsen, kommunikasjonssjef
10.18 - 10.21  ARBEID & INKLUDERING I NHO
Kenneth Stien, direktør
Per Christian Langset, kommunikasjonssjef
10.21 - 10.24  STIFTELSEN SOR
Jarle Eknes, daglig leder
10.24 - 10.32  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 5 instanser
10.34 - 10.39  FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON
Lilly Ann Elvestad, generalsekretær
Berit Larsen, interessepolitisk leder
Grete Crowo, seniorrådgiver
10.39 - 10.44  NORGES HANDIKAPFORBUND
Tove Linnea Brandvik, forbundsleder NHF
Gabriel Wilhelmsen Hoff, 2. nestleder NHFU
Guri Henriksen, interesspolitisk seniorrådgiver NHF
10.44 - 10.47  UNGE FUNKSJONSHEMMEDE
Leif-Ove Hansen
Eivind Digranes
10.47 - 10.50  LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET
Hanne Bjurstrøm, ombud
10.50 - 10.53  NORGES IDRETTSFORBUND
Gro Holstad, leder, organisasjonsavdelingen
Anne Kristine Soltvedt, politisk rådgiver
10.53 - 11.03  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 3 instanser
11.04 - 11.07  NORGES BLINDEFORBUND
Sverre Fuglerud, seksjonsleder
Stian Innerdal, spesialrådgiver
11.07 - 11.10  HLF (HØRSELSHEMMEDES LANDSFORBUND)
Morten Buan, forbundsleder
Henrik Peersen, generalsekretær
Merete J Orholm, politisk sjef
11.10 - 11.13  NORSK EPILEPSIFORBUND
Sissel Karin Haavaag, generalsekretær
Therese Ravatn, interessepolitisk rådgiver
11.13 - 11.21  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 2 instanser
11.22 - 11.25  KREFTFORENINGEN
Ingrid Stenstadvold Ross, avdelingsleder kommunikasjon og samfunnsavdelingen
Elin Wilson Horn, spesialrådgiver
11.25 - 11.28  PÅRØRENDEALLIANSEN
Anita Vatland, daglig leder
Anne-Grethe Terjesen, fagsjef
11.28 - 11.33  Felles spørsmålsrunde
11.33 - 12.15  Pause
  Felles høring med 8 instanser
12.15 - 12.18  HJERNESVULSTFORENINGEN
Rolf J. Ledal, generalsekretær
12.18 - 12.21  NORSK REVMATIKERFORBUND
Christian P. Fjellstad, interessepolitisk fagansvarlig
Lina B. Myrvoll, adm. leder
12.21 - 12.24  NORGES ME-FORENING
Olav Osland, generalsekretær
Trude Schei, ass. generalsekretær
Bjørn Getz Wold, styreleder
12.24 - 12.27  CP-FORENINGEN
Eva Buschmann, generelsekretær
Kristin Benestad, rådgiver
12.27 - 12.30  NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
Fred Hatlebrekke, forbundsleder
Kari Bente Sørlie, seniorrådgiver
12.30 - 12.33  PERSONSKADEFORBUNDET LTN
Birte Sand Rismyhr, rådgiver
12.33 - 12.36  ORGANISASJONEN FOR UFØRES RETTIGHETER - OFUR
Monica Engemoen, talsperson
Bodil Irene Jenssen, styremedlem
12.36 - 12.39  AAP-AKSJONEN
Elisabeth Thoresen, leder
Trine Schøne Laksberg, styremedlem
Eva Britt Søvdsnes Myklebust, styremedlem
12.39 - 12.49  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 2 instanser
12.50 - 12.53  REHABILITATION INTERNATIONAL NORGE (RI - NORGE)
Jan A. Monsbakken, leder RI Norge
Paal Haavorsen, rådgiver
12.53 - 12.56  FONTENEHUS NORGE
Torhild Stimo, daglig leder
Svein Jacobsen, seniorrådgiver
12.56 - 13.01  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 4 instanser
13.02 - 13.05  SENTER FOR SENIORPOLITIKK
Berit Solli, kommunikasjonsrådgiver
Kari Østerud, direktør
13.05 - 13.08  PENSJONISTFORBUNDET
Jan Davidsen, forbundsleder
Harald Olimb Norman, generalsekretær
Bjørg Karin Bjåland Butedahl, kommunikasjonssjef
Sindre Farstad, seniorrådgiver pensjon
Ragnhild Nestaas Dahl, områdeleder fag og politikk
13.08 - 13.11  NORSK FOLKEHJELP
Henriette Killi Westhrin, generalsekretær
13.11 - 13.14  SJØMAT NORGE
Aina Valland, direktør
Rune Dyrvik, fagsjef arbeidsliv
13.14 - 13.24  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 2 instanser
13.25 - 13.28  FOTBALLSTIFTELSEN
Morten Skauge, styreleder
Selim Emeci, utviklingssjef
Hedda Bie, daglig leder
13.28 - 13.31  BLÅ KORS NORGE
Kjetil Haga, generalsekretær
Nina Wang, faglig leder
13.31 - 13.36  Felles spørsmålsrunde
13.36 - 14.20  Pause
  Felles høring med 5 instanser
14.20 - 14.22  HANDIKAPPEDE BARNS FORELDREFORENING
Håvard Ravn Ottesen, styremedlem nasjonalt
Bente Greaker, medlem
14.22 - 14.24  NORGES OPTIKERFORBUND
Hans Torvald Haugo, generalsekretær
14.24 - 14.26  NORSK OFTALMOLOGISK FORENING
Eva Ødegaard, leder i NOF
14.26 - 14.28  NORSKE ORTOPTISTERS FORENING
Kylie Gran
14.28 - 14.30  REDD BARNA
Thale Skybak, seksjonsleder Norgesprogrammet
Stina Eiet Hamberg, spesialrådgiver
14.30 - 14.38  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 5 andre instanser
14.39 - 14.42  NORSK CØLIAKIFORENING
Knut H. Peterson, generalsekretær
Tone Nyvold, kommunikasjonskonsulent
14.42 - 14.45  FATTIGNETTVERKET NORGE
Per Magnus Øgård, styreleder
Rolf Solvang, styremedlem
Sverre Rusten, styremedlem
Odd-Rune Tollhaug, nestleder
14.45 - 14.48  FOR FANGERS PÅRØRENDE (FFP)
Hanne Hamsund, daglig leder
Anne Berit Sandvik, seniorrådgiver
14.48 - 14.51  MENTAL HELSE
Linda Berg-Heggelund, generalsekretær
Kristin Bergersen, kommunikasjonssjef
Aslaug Timland Dale, daglig leder hjelpetelefonen
14.51 - 14.54  NORSK ORGANISASJON FOR ASYLSØKERE (NOAS)
Ann-Magrit Austenå, generalsekretær
Mona Dabour, politisk rådgiver
14.54 - 15.04  Spørsmålsrunde

Høringen vil foregå i N-202 i Prinsens gate 26. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.

Høring