Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen)

Prop. 1 S (2019-2020), Innst. 15 S (2019-2020) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 28.11.2019 Innst. 15 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Statsbudsjettet for 2020, kapitler under Arbeids- og sosialdepartementet, Kulturdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet - rammeområde 7. Rammeområde 7 ble vedtatt med netto sum på kroner 474 146 343 000.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.11.2019

   Debattert i Stortinget 05.12.2019
   Votert i Stortinget 05.12.2019