Program for

Åpen høring i Stortingets justiskomité onsdag 16. oktober 2019

Justiskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til justiskomiteen)

Prop. 1 S (2019-2020)

Høringsprogram
Onsdag 16. oktober 2019 
09.00 - 09.52  Felles høring for LO og deres underliggende forbund
09.00 - 09.36  LO SENTRALT, LO STAT, FAGFORBUNDET, EL OG IT FORBUNDET, NTL, NORSK FENGSEL- OG FRIOMSORGSFORBUND, FELLESORGANISASJONEN, NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND OG NORGES OFFISERS- OG SPESIALISTFORBUND
Are Tomasgard, LO sentralt
Renee Rasmussen, LO stat
Torgeir Holm, Fagforbundet
Carl Marius Michelsen, NTL
Asle Aase, Nff
Tor Egil Vangstad, Norges Offisers-og spesialistforbund
Kristin Tollefsen, NTL
Jeanette Østling, LO sentralt
Tommy Fredriksen, Norsk fengsel- og friomsorgsforbund
09.36 - 09.52  Spørsmålsrunde for LO
09.52 - 11.35  Pause for å sette Stortinget og muntlig spørretime
11.35 - 11.45  DOMSTOLADMINISTRASJONEN
Sven Marius Urke, direktør
Yngve Brox, seksjonsjef kommunikasjon
11.45 - 12.05  Felles høring for tre høringsinstanser
11.45 - 11.49  DEN NORSKE DOMMERFORENING
Kirsten Bleskestad, tingrettsdommer/nestleder dommerforeningen
11.49 - 11.53  JUSSBUSS
Ida Tønnessen, daglig leder
11.53 - 11.57  JURK - JURIDISK RÅDGIVNING FOR KVINNER
Frøydis Patursson, daglig leder
11.57 - 12.05  Felles spørsmålsrunde
12.05 - 12.17  Felles høring for to høringsinstanser
12.05 - 12.09  POLITIETS FELLESFORBUND
Sigve Bolstad, forbundsleder
Dag Arne Thoresen, forbundssekretær
Linda Verdal, forbundssekretær
12.09 - 12.13  POLITIJURISTENE
Are Andersen Skjold-Frykholm, leder
Anne Woldmo, andre nestleder
Marianne Børseth, første nestleder
12.13 - 12.19  Felles spørsmålsrunde
12.19 - 12.45  Pause
12.45 - 13.10  Felles høring for fire høringsinstanser
12.45 - 12.49  FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON
Live Kroknes Berg, faglig leder av FFOs rettighetsenter
Berit Therese Larsen, interessepolitisk leder
12.49 - 12.53  NORSK FORBUND FOR UTVIKLINGSHEMMEDE
Hedvig Ekberg, general sekretær
12.53 - 12.57  PROFESJONELLE VERGERS INTERESSEORGANISASJON
Hans Jørgen Hægh, leder
Unni Strand, verge
Anne Kari Vindenes, verge
12.57 - 13.01  PERSONSKADEFORBUNDET LTN
Per Oretorp, ass. generalsekretær
13.01 - 13.10  Felles spørsmålsrunde
13.10 - 13.30  Felles høring for tre høringsinstanser
13.10 - 13.14  KRIMINALOMSORGENS YRKESFORBUND
Tor Erik Larsen, forbundsleder
Sven Erik Rath, nestleder
Ina Andersen, rådgiver
13.14 - 13.18  LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET
Hanne Inger Bjurstrøm, likestillings- og diskrimineringsombud
Helle Holst Langseth, seniorrådgiver
13.18 - 13.22  AKSJONSGRUPPE FOR BEVARING AV KLEIVGREND
Erik Skjervagen, ordfører
Anders Anundsen, advokatfullmektig
Jon Øystein Smedrud, ansatte representanter
Ole Gunnar Selås, ansatte representanter
13.22 - 13.30  Felles spørsmålsrunde
13.30 - 13.40  Pause
13.40 - 14.05  Felles høring for fire høringsinstanser
13.40 - 13.44  FOR FANGERS PÅRØRENDE (FFP)
Hanne Hamsund, daglig leder
13.44 - 13.48  STIFTELSEN RETRETTEN
Liv Skaanes, konstituert daglig leder
13.48 - 13.52  NORSK KVINNESAKSFORENING
Karin M. Bruzelius, leder/høyesterettsdommer
13.52 - 13.56  FORENINGEN RØVERHUSET
Knut Erik Wold, daglig leder
Mina Hadjian, ansvarlig redaktør
Martine Rand, redaktør
Mikkel Kvenås, prosjektkoordinator
Simen Larsen, debattansvarlig
13.56 - 14.05  Felles spørsmålsrunde
14.05 - 14.30  Felles høring for fire høringsinstanser
14.05 - 14.09  STIFTELSEN CRUX
Ruth Ingrid Ulstein Bøe, seksjonsleder
Gitte Svennevig, fagkonsulent
14.09 - 14.13  WAYBACK, STIFTELSEN LIVET ETTER SONING
Johan Lothe, daglig leder
Katja Nielsen, fadder
14.13 - 14.17  BLUES FACTORY AS
Bjørn Andersen, daglig leder
14.17 - 14.21  MUSIKKENS STUDIEFORBUND, MUSIKK I FENGSEL OG FRIHET (MIFF)
Mari Tangen, administrativ leder MIFF
Audun Reithaug, rådgiver MSF
14.21 - 14.30  Felles spørsmålsrunde
14.30 - 14.50  Felles høring for tre høringsinstanser
14.30 - 14.34  ACTIS - RUSFELTETS SAMARBEIDSORGAN
Pernille Huseby, generalsekretær
Luisa Klaveness, faglig rådgiver
Thomas Bartholdsen, politisk rådgiver
14.34 - 14.38  STRAFFEDES ORGANISASJON I NORGE
Rolf Solvang, frivillig
May-Ann Johansen, frivillig
Erik Weber, frivillig
14.38 - 14.42  IOGT I NORGE
Hanne Cecilie Widnes, generalsekretær
Rita Nilsen, nasjonal faglig leder for rehabilitering
Anne Louise Skoland, sosialsjef
Frankeh Colley, kursholder Sterk & klar
14.42 - 14.50  Felles spørsmålsrunde
14.50 - 15.00  Pause
15.00 - 15.20  Felles høring for tre høringsinstanser
15.00 - 15.04  TEKNA - TEKNISK-NATURVITENSKAPELIG FORENING
Lise Lyngsnes Randeberg, president
Birgitte Jordahl, seniorrådgiver
Monica Tjelmeland, direktør for samfunnspolitikk
15.04 - 15.08  NORSK FOLKEHJELP
Marita Holmeset-Varpe, politisk rådgiver
Erlend Aarsæther, politisk rådgiver
15.08 - 15.12  REDD BARNA
Thale Skybak, seksjonsleder Norgesprogrammet
Kaja Hegg, spesialrådgiver barns rettigheter og internett
15.12 - 15.20  Felles spørsmålsrunde
15.20 - 15.40  Felles høring for fire høringsinstanser
15.20 - 15.24  NORSK ORGANISASJON FOR ASYLSØKERE (NOAS)
Ann-Magrit Austenå, generalsekretær
Mona Dabour, politisk rådgiver
15.24 - 15.28  BLÅ KORS NORGE
Kjetil Haga, generalsekretær
Stig Søderstrøm, avdelingsleder
Trond Karlsen, divisjonsdirektør
15.28 - 15.32  NOAH - FOR DYRS RETTIGHETER
Karoline Maaseide Thomassen
Malin Pritz
15.32 - 15.40  Felles spørsmålsrunde
15.40 - 15.45  Pause
15.45 - 16.05  Felles høring for tre høringsinstanser
15.45 - 15.49  NORGES RØDE KORS
Anders Thorheim, enhetsleder beredskap
Trond Danielsen, seniorrådgiver
Håvard Therkelsen, politisk seniorrådgiver
15.49 - 15.53  NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING
Cathrine Linn Kristiansen, politisk rådgiver
Ida Hansen, fagrådgiver vold
15.53 - 15.57  STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE
Hans Morten Lossius, generalsekretær
Sten Magne Berglund, samfunnskontaktrådgiver
15.57 - 16.05  Felles spørsmålsrunde
16.05 - 16.25  Felles høring for tre høringsinstanser
16.05 - 16.09  FRI - FORENINGEN FOR KJØNNS- OG SEKSUALITETSMANGFOLD
Ingvild Endestad, leder
Elsa Skjong, tiltaksleder
Synne Hall Arnøy, avdelingsleder
16.09 - 16.13  ECPAT NORGE
Ann Kristin Vervik, generalsekretær
16.13 - 16.17  KRISESENTERSEKRETARIATET VED ROSA
Mildrid Mikkelsen, leder
16.17 - 16.25  Felles spørsmålsrunde
16.25 - 16.37  Felles høring for to høringsinstanser
16.25 - 16.29  FINANS NORGE
Jan Digranes, direktør
Nils Henrik Heen, juridisk direktør
16.29 - 16.33  NORGES FORSKNINGSRÅD
Jesper Simonsen, område
Vidar Sørhus, avdelingsdirektør
16.33 - 16.39  Felles spørsmålsrunde

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.

Høring