Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til justiskomiteen)

Prop. 1 S (2019-2020), Innst. 6 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 05.12.2019 Innst. 6 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt budsjettet for 2020 for de budsjettkapitler som hører under Justis- og beredskapsdepartementet og som er fordelt til justiskomiteen. De samlede utgifter utgjør om lag 36 mrd. kroner. De største utgiftskapitlene er knyttet til politi, domstoler, kriminalomsorg og sivil beredskap.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.2019

   Debattert i Stortinget 12.12.2019
   Votert i Stortinget 12.12.2019