Program for

Åpen høring i Stortingets helse- og omsorgskomité torsdag 17. oktober 2019

Helse- og omsorgskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen)

Prop. 1 S (2019-2020)

Høringsprogram
Torsdag 17. oktober 2019 
  Felles høring med 4 organisasjoner:
08.30 - 08.33  FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON
Lilly Ann Elvestad, generalsekretær
Berit Therese Larsen, interessepolitisk leder
Arnfinn Aarnes, seniorrådgiver
08.33 - 08.36  KREFTFORENINGEN
Ole Alexander Opdalshei, assisterende generalsekretær
08.36 - 08.39  HJERNESVULSTFORENINGEN
Rolf J. Ledal
08.39 - 08.42  AKTIV MOT KREFT
Helle Aanesen, daglig leder
Andrine Wefring, adm.sjef
08.42 - 08.50  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 3 organisasjoner:
08.50 - 08.53  MENTAL HELSE
Jill Arild, landsleder
Veronica Pedersen, prosjektkoordinator
Kristin Bergersen, kommunikasjonssjef
08.53 - 08.56  HØRSELSHEMMEDES LANDSFORBUND
Morten Buan, forbundsleder
Henrik Peersen, generalsekretær
Merete J Orholm, politisk sjef
08.56 - 08.59  PSORIASIS- OG EKSEMFORBUNDET
Eldrid Oftestad, kommunikasjonsansvarlig
Maren Awici-Rasmussen, organisasjonsrådgiver
Helle Talmo Vestby, sentralstyremedlem
08.59 - 09.05  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 3 organisasjoner:
09.05 - 09.08  DIABETESFORBUNDET
Bjørnar Allgot, generalsekretær
Linda Markham, politisk rådgiver
09.08 - 09.11  NORSK REVMATIKERFORBUND
Christian P. Fjellstad, interessepolitisk fagansvarlig
09.11 - 09.14  NORSK EPILEPSIFORBUND
Sissel Karin Haavaag, generalsekretær
Therese Ravatn, interessepolitisk rådgiver
09.14 - 09.20  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 2 organisasjoner:
09.20 - 09.23  FORENINGEN FOR BARNEPALLIASJON
Natasha Pedersen, generalsekterær
09.23 - 09.26  LANDSFORENINGEN UVENTET BARNEDØD
Trond Mathiesen, generalsekretær
Trine G. Kalstad, fagsjef
09.26 - 09.30  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 4 organisasjoner:
09.30 - 09.33  HIVNORGE
Anne-Karin Kolstad, generalsekretær
Jens Harald Âlgenäs Eliassen, styreleder
09.33 - 09.36  HELSEUTVALGET
Rolf Angeltvedt, daglig leder
09.36 - 09.39  SEX OG POLITIKK
Tor-Hugne Olsen, daglig leder
Ellen Marie Hansen, seniorrådgiver
Ibrahim Mursal, rådgiver
Kjersti Austli, rådgiver
09.39 - 09.42  SEX OG SAMFUNN
Maria Røsok, daglig leder
Tore Holte Follestad, assisterende daglig leder
09.42 - 09.50  Felles spørsmålsrunde
09.50 - 10.30  Pause
  Felles høring med 3 organisasjoner:
10.30 - 10.33  PASIENTORGANISASJONEN FOR KJØNNSINKONGRUENS
Mathilde Decaen, leder
Luca Dalen Espseth, styremedlem
Aleksander Sørlie, nestleder
10.33 - 10.36  FRI - FORENINGEN FOR KJØNNS- OG SEKSUALITETSMANGFOLD
Nanna Klingenberg, leder rosa kompetanse helse og sosial
Mathias Holst, rådgiver rosa kompetanse helse og sosial
Synne Arnøy, avdelingsleder rosa kompetanse
Ingvild Endestad, leder fri
10.36 - 10.39  PION - PROSTITUERTES INTERESSEORGANISASJON I NORGE
Astrid Renland, leder for PION
Andrés Lekanger, vernepleier og feltarbeider på PION
Aleksander Sørlie, ledersykepleier og styremedlem på PION
10.39 - 10.45  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 3 organisasjoner:
10.45 - 10.48  FATTIGNETTVERKET NORGE
Berit Mathisen, styremedlem
Sverre Rusten, styremedlem
Rolf Solvang, styremedlem
10.48 - 10.51  FONTENEHUS NORGE
Torhild Stimo, daglig leder
svein jacobsen, seniorrådgiver
10.51 - 10.54  SAMARBEIDSFORUM FOR NORSKE KOLLEKTIV
Terje Turøy, direktør
10.54 - 11.00  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 4 organisasjoner:
11.00 - 11.03  RIO RUSMISBRUKERNES INTERESSEORGANISASJON
Kenneth Arctander Johansen, informasjonsansvarlig
11.03 - 11.06  AV-OG-TIL
Randi Hagen Eriksrud, generalsekretær
Katrine Gaustad Pettersen, kommunikasjonsleder
11.06 - 11.09  FORBUNDET MOT RUSGIFT
Knut Reinås, forbundsleder
Magne Richardsen, rådgiver
11.09 - 11.12  BLÅ KORS NORGE
Kjetil Haga, generalsekretær
Janka Holstad, divisjonsdirektør
Katrin Solbakken, markeds- og kommunikasjonssjef
Stig Søderstrøm, avdelingsleder
11.12 - 11.20  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 3 organisasjoner:
11.20 - 11.23  IOGT I NORGE
Hanne Cecilie Widnes, generalsekretær
Anne Louise Skoland, sosialsjef
Rita Nilsen, nasjonal faglig leder for rehabilitering
Mirjeta Emini, prosjektleder sterk&klar
11.23 - 11.26  FRELSESARMEENS RUSOMSORG
Frode Woldsund, regionleder
Benjamin Brekke-Nærstad, rådgiver
11.26 - 11.29  ACTIS - RUSFELTETS SAMARBEIDSORGAN
Pernille Huseby, generalsekretær
Luisa Klaveness, faglig rådgiver
Thomas Bartholdsen, politisk rådgiver
11.29 - 11.35  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 3 organisasjoner:
11.35 - 11.38  FOTBALLSTIFTELSEN
Selim Emeci, utviklingssjef
Morten Skauge, styreleder
Hedda Bie, daglig leder
Bettina Madeleine Arnesen, fotballspiller
Marco Anthonus , fotballspiller
Rene Kristiansen, fotballspiller
Per Christian Mabro, fotballspiller
John Holter, fotballspiller
Ole Magnus Kvernevik, fotballspiller
11.38 - 11.41  SPILLAVHENGIGHET NORGE
Magnus Pedersen, politisk rådgiver
11.41 - 11.44  NASJONALT STØTTEGRUPPENETTVERK
Jan Harsem, daglig leder
Rita Engh Sormul, styreleder
11.44 - 11.50  Felles spørsmålsrunde
11.50 - 12.15  Pause
  Felles høring med 2 organisasjoner:
12.15 - 12.18  ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER
Kim Hannisdal, spesialrådgiver
Odd Erik Stende, fagsjef myndighetskontakt
12.18 - 12.21  KS
Åse Laila Snåre, avdelingsdirektør ks
Anne Gamme, fagleder ks
Anne Jensen, spesialrådgiver ks
12.21 - 12.25  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 2 organisasjoner:
12.25 - 12.28  HELSEPARTIET
Helene Spro, sentralstyremedlem Østfold
Lene Haug, nestleder
12.28 - 12.31  FOLKEBEVEGELSEN FOR BEVARING AV LOKALSYKEHUSENE
Rolf Kåresen, Professor emeritus dr med
Lene Sundfær Haug
12.31 - 12.35  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 3 organisasjoner:
12.35 - 12.38  APOTEKFORENINGEN
Oddbjørn Tysnes, direktør næringspolitikk
12.38 - 12.41  LEGEMIDDELINDUSTRIEN
Erling Ulltveit, seniorrådgiver
12.41 - 12.44  VIN- OG BRENNEVINLEVERANDØRENES FORENING
Ingunn Jordheim, Generalsekretær
12.44 - 12.50  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 3 organisasjoner:
12.50 - 12.53  VIRKE KBS (KIOSK, BENSIN OG SERVICEHANDEL)
Iman Winkelman, leder virke kbs
12.53 - 12.56  VIRKE DAGLIGVARE
Ingvill Størksen, direktør virke dagligvare
12.56 - 12.59  VIRKE IDEELL OG FRIVILLIGHET
Inger Helene Venås, direktør
Benjamin Endré Larsen, fagsjef
12.59 - 13.05  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 2 organisasjoner:
13.05 - 13.08  KRAFTTAK FOR SANG
Jarle Flemvåg, leder - krafttak for sang
Pål Djuve, generalsekretær - folkeakademienes landsforbund
Beatrix van Doorn, leder - sang i eldreomsorgen
13.08 - 13.11  MUSIKKENS STUDIEFORBUND
Ludvig Claeson, daglig leder, msf
Audun Reithaug, rådgiver msf
Mari Tangen, administrativ leder miff
13.11 - 13.15  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 3 organisasjoner:
13.15 - 13.18  STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE
Stephen Sollid, sjefslege
Sten Magne Berglund, samfunnskontaktrådgiver
13.18 - 13.21  NASJONAL KOMPETANSETJENESTE FOR TRAUMATOLOGI
Tone Slåke, leder nkt, sykepleier
13.21 - 13.24  REHABILITATION INTERNATIONAL NORGE
Paal Haavorsen, rådgiver
Jan A. Monsbakken, leder
13.24 - 13.30  Felles spørsmålsrunde
13.30 - 13.33  CEREBRAL PARESE-FORENINGEN
Eva Buschmann, generalsekretær
Helle Aasheim, rådgiver
13.33 - 13.35  Felles spørsmålsrunde

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.