Program for

Åpen høring i Stortingets utdannings- og forskningskomité torsdag 17. oktober 2019

Utdannings- og forskningskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen)

Prop. 1 S (2019-2020)

Høringsprogram
Torsdag 17. oktober 2019 
  Felles høring med 2 instanser
08.47 - 08.50  NASJONALT FAGSKOLERÅD
Ingeborg Marie Østby Laukvik , leder av nasjonalt fagskoleråd
Sture Normann Flaaten , nesteleder i nasjonalt fagskoleråd
08.50 - 08.53  ORGANISASJON FOR NORSKE FAGSKOLESTUDENTER
Wictor Østvand Jensen, Leder
08.53 - 08.58  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 4 instanser
09.00 - 09.03  UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET
Dag Rune Olsen, styreleder
Alf Rasmussen, generalsekretær
Ann Elin B. Andersen, seniorrådgiver
09.03 - 09.06  NORSK STUDENTORGANISASJON (NSO)
Marte Øien, leder
Jørgen Aagedal Sundt, politisk rådgiver
Karsten Werner Nielsen, kommunikasjonsrådgiver
09.06 - 09.09  ANSA - ASSOCIATION OF NORWEGIAN STUDENTS ABROAD (MELDT FORFALL)
Hanna Flood, president
Håkon Mikalsen, kommunikasjonsrådgiver
09.09 - 09.12  FLEKSIBEL UTDANNING NORGE
Torunn Gjelsvik, direktør
Kristin Dahl, styreleder
09.12 - 09.22  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 4 instanser
09.24 - 09.27  NORGES FORSKNINGSRÅD
Fridtjof Unander, områdedirektør
Jesper Simonsen, områdedirektør
09.27 - 09.30  FORSKNINGSINSTITUTTENES FELLESARENA
Agnes Landstad
09.30 - 09.33  NORGES MUSEUMSFORBUND
Liv Ramskjær, generalsekretær
09.33 - 09.36  NORSK BIBLIOTEKFORENING
Lars Egeland, nestleder
09.36 - 09.46  Felles spørsmålsrunde
09.46 - 10.15  Pause
  Felles høring med 5 instanser
10.15 - 10.18  LANDSORGANISASJONEN I NORGE
Arvid Ellingsen, spesialrådgiver
Julie Lødrup , førstesekretær i lo
Trude Tinnlund , lo sekretær
Liv Sannes , avdelingsnestleder samfunnspolitisk avd
Benedikte Sterner , spesialrådgiver
10.18 - 10.21  NORSK TJENESTEMANNSLAG
Ellen Dalen, andre nestleder ntl
Natalia Zubillaga, leder ntl uio
Ronny Kjelsberg, styremedlem ntl ntnu
10.21 - 10.24  FAGFORBUNDET
May-Britt Sundal, leder yrkesseksjonen kirke, kultur og oppvekst
Ingrid Buset, rådgiver
Kristine Hansen, spesialrådgiver
10.24 - 10.27  SKOLENES LANDSFORBUND
Terje Moen, 1. nestleder
Mette Johnsen Walker, forbundssekretær
10.27 - 10.30  CREO - FORBUNDET FOR KUNST OG KULTUR
Hans Ole Rian, forbundsleder
10.30 - 10.43  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 5 instanser
10.45 - 10.48  FELLESFORBUNDET
Kristian Ilner, rådgiver
Hege Espe, forbundssekretær
Per Skau, forbundssekretær
10.48 - 10.51  FORBUNDET FOR LEDELSE OG TEKNIKK
Arnstein Aasestrand, 2. nestleder
10.51 - 10.54  EL OG IT FORBUNDET
Robert Kippe, kommunikasjonssjef
Vidar Hennum, nestleder
10.54 - 10.57  NORSK SJØOFFISERSFORBUND
Jens Folland, seniorrådgiver
10.57 - 11.00  INDUSTRI ENERGI STUDENT
Michal Jan Warecki, Leder
Tonje Paulsen Solem, Kommunikasjonsrådgiver
11.00 - 11.13  Felles spørsmålsrunde
11.13 - 11.45  Pause
  Felles høring med 4 instanser
11.45 - 11.48  HOVEDORGANISASJONEN VIRKE
Stian Sigurdsen, leder politikk, tariff, analyse
Tormod Skjerve, seniorrådgiver
11.48 - 11.51  VIRKE IDEELL OG FRIVILLIGHET
Anne Tingelstad Wøien, fagsjef
Martin Ulvestad Østerdal, fagsjef
11.51 - 11.54  VIRKE KUNNSKAP OG TEKNOLOGI
Robert Straumann, fagsjef
Kristin Steien Bratlie, leder for innovasjon
11.54 - 11.57  MASKINENTREPENØRENES FORBUND (MEF)
Julie Brodtkorb, adm. dir.
Terje Eikevold, kompetansesjef
Håvard Almås, kommunikasjonssjef
Tore Larsen, næringspolitisk rådgiver
11.57 - 12.07  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 3 instanser
12.09 - 12.12  TEKNA - TEKNISK-NATURVITENSKAPELIG FORENING
Lise Lyngsnes Randeberg, president
Birgitte Jordahl, rådgiver
Knut Frydenlund, politisk rådgiver
12.12 - 12.15  NITO
Trond Markussen, president
Ole Marius Svendsen, leder nito studentene
Marianne Bevum, seniorrådgiver
12.15 - 12.18  YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND
Erik Kollerud, ys-leder
12.18 - 12.26  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 4 instanser
12.28 - 12.31  NORGES REDERIFORBUND
Karin Gjerløw Høidahl, seksjonsleder kompetanse
Amund Drønen Ringdal, direktør for politikk og analyse
John Anders Lindtveit Røse, rådgiver
12.31 - 12.34  MARITIMT FORUM
Ivar Engan, daglig leder, maritimt forum
Sverre Meling , daglig leder, maritimt forum haugalandet og sunnhordland
12.34 - 12.37  FINANS NORGE
Therese Høyer Grimstad, advokat
Elin Mathiesen, fagsjef
12.37 - 12.40  IKT-NORGE
Heidi Austlid, adm dir
Line Gaare Paulsen, kom dir
12.40 - 12.50  Felles spørsmålsrunde
12.50 - 13.00  Pause
  Felles høring med 4 instanser
13.00 - 13.03  NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON
Mari Sundli Tveit, direktør
Rune Foshaug, avdelingsdirektør
13.03 - 13.06  ABELIA
Ingrid Somdal-Åmodt Vinje, leder for utdanning og forskning
Knut Erik Beyer-Arnesen, fagsjef for utdanningspolitikk
13.06 - 13.09  NHO MAT OG DRIKKE
Terje Sletnes, direktør analyse og politikk
Espen Lynghaug, spesialrådgiver utdanningspolitikk og kompetanse
13.09 - 13.12  NORSKE FRISØR- OG VELVÆREBEDRIFTER
Anne Mari Halsan, adm.dir
Torbjørn Sølsnæs, myndighetskontakt
13.12 - 13.22  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 4 instanser
13.24 - 13.27  BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING
Kjersti Grindal, fagsjef kompetansepolitikk
Jørgen Leegaard, direktør samfunnspolitikk
13.27 - 13.30  NORGES BILBRANSJEFORBUND
Egil Steinsland, kommunikasjonssjef
13.30 - 13.33  OKVEKST (OPPLÆRINGSKONTORET FOR VEKSTBEDRIFTER I ØSTFOLD) OG ASVL
Heidi Solbakken, daglig leder OKVekst
Torstein Fosvold, fagsjef ASVL
Flemming Trondsen, kommunikasjonssjef ASVL
13.33 - 13.36  ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER
Olav Wendelbo Kvam, fagdirektør
Trond Bergene, spesialrådgiver
13.36 - 13.46  Felles spørsmålsrunde

Høringen vil foregå i Høringssal 2 i Akersgata 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.