Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 28.11.2019 Innst. 12 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Statsbudsjettet for 2020, kapitler under Kunnskapsdepartementet, samt forskningskapitler under Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet (Rammeområde 16). Netto rammebeløp for rammeområde 16 i 2020 er 78 mrd. kroner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.11.2019

   Debattert i Stortinget 06.12.2019
   Votert i Stortinget 06.12.2019