Program for

Åpen høring i Stortingets utenriks- og forsvarskomité mandag 21. oktober 2019

Utenriks- og forsvarskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen)

Prop. 1 S (2019-2020)

Høringsprogram
Mandag 21. oktober 2019 
10.00 - 10.03  UTVIKLINGSFONDET
Jan Thomas Odegard, daglig leder
Siri O. Kvalø, kommunikasjonsrådgiver
10.03 - 10.06  SPIRE
Hege Skarrud, leder
10.06 - 10.09  CARITAS
Martha Rubiano Skretteberg, generalsekretær
Knut Andreas Lid, programsjef
10.09 - 10.12  NORGES BYGDEKVINNELAG
Ellen Krageberg, leder
Cesilie Aurbakken, generalsekretær
10.12 - 10.27  Felles spørsmålsrunde
10.27 - 10.30  ICAN NORGE
Ada Eidshagen Menne, rådgiver
10.30 - 10.33  NEI TIL ATOMVÅPEN
Sigrid Heiberg, nestleder
Nina Sofie Pedersen, rådgiver
10.33 - 10.36  NORSKE LEGER MOT ATOMVÅPEN
Anja Lillegraven, daglig leder
Maja Fjellvær Thompson, rådgiver
10.36 - 10.39  NORGES FREDSRÅD
Oda Andersen Nyborg, informasjonsrådgiver
Malin Løkås Westermann, praktikant
10.39 - 10.54  Felles spørsmålsrunde
10.54 - 10.57  SEX OG POLITIKK
Tor-Hugne Olsen, daglig leder
Kjersti Augland, seniorrådgiver
Ellen Hansen, seniorrådgiver
10.57 - 11.00  LHLS INTERNASJONALE TUBERKULOSESTIFTELSE (LHL INTERNASJONAL)
Anna Eilertsen
Laila Løchting , seniorrådgiver
11.00 - 11.03  NORGES BLINDEFORBUND
Sverre Fuglerud, seksjonsleder informasjon og samfunnskontakt
Kristin Kjæret, interessepolitisk rådgiver
11.03 - 11.06  ATLAS-ALLIANSEN
Andrew Kroglund, seniorrådgiver
Morten Eriksen, daglig leder
11.06 - 11.09  FORUM FOR GLOBAL HELSEFORSKNING
Bente Moen, leder
Frode Forland, nestleder
Katerini Storeng, styremedlem
11.09 - 11.24  Felles spørsmålsrunde
11.24 - 13.45  Pause
13.45 - 13.48  NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON - NHO
Tore Myhre, avdelingsdirektør
Magnus Ruderaas, seniorrådgiver
13.48 - 13.51  IKT-NORGE
Fredrik Syversen, direktør for næringsutvikling
Christopher Hoff, politisk rådgiver
13.51 - 14.01  Felles spørsmålsrunde
14.01 - 14.03  NORGES VEL
Reinaart Pretorius , utenlandssjef
Anita Sæbø, seniorrådgiver
Leif-Arne Kristiansen, kommunikasjonssjef
14.03 - 14.05  ETISK HANDEL NORGE
Heidi Furustøl, daglig leder
14.05 - 14.07  SLUG - NETTVERK FOR RETTFERDIG GJELDSPOLITIKK
Synnøve Ofte Jakobsen, politisk rådgiver
14.07 - 14.09  NORDMANNS-FORBUNDET
Inger E. Prebensen, president
Hanne K. Aaberg, generalsekretær
Lene Grønvold, rådgiver kommunikasjon og organisasjon
14.09 - 14.19  Felles spørsmålsrunde
14.19 - 14.21  NORGES FORSKNINGSRÅD
Bjørn Tore Kjellemo, avdelingsdirektør
14.21 - 14.23  UTDANNINGSFORBUNDET
Turid Buan Øfsti, sentralstyremedlem
Sidsel Aas, seniorrådgiver
14.23 - 14.25  HUMAN RIGHTS HOUSE FOUNDATION
Maria Dahle, daglig leder
Ane Tusvik Bonde, seniorrådgiver
Daiva Petkeviciute, head of house development and support
14.25 - 14.27  GCE-NORGE (GLOBAL CAMPAIGN FOR EDUCATION)
Øygunn Brynildsen, koordinator for GCE-Norge
14.27 - 14.37  Felles spørsmålsrunde
14.37 - 14.52  Pause
14.52 - 14.54  LIGHTUP NORWAY
Ragnhild Lindahl Torstensen, daglig leder
Ida Klungland Lund, nestleder
Benedicte Sundli, styremedlem
14.54 - 14.56  RORG-SAMARBEIDET
Arnfinn Nygaard, daglig leder
Knut Hjelleset, seniorrådgiver
14.56 - 14.58  UNGDOMMENS RETTIGHETSORGAN (URO), PLAN INTERNATIONAL NORGE
Agnes Nordvik, juniorrådgiver
Alexandra Kensland Letelier, youth engangement officer
14.58 - 15.00  NORGES IDRETTSFORBUND
Berit Kjøll, idrettspresident
Anne Kristine Soltvedt, politisk rådgiver
15.00 - 15.10  Felles spørsmålsrunde
15.10 - 15.12  CREO - FORBUNDET FOR KUNST OG KULTUR
Hans Ole Rian, forbundsleder
Anders Hovind, nestleder
15.12 - 15.14  NORSKE DANSEKUNSTNERE
Kristine Karåla Øren, forbundsleder
Eva Grainger, nestleder
15.14 - 15.16  NORWEGIAN ARTS ABROAD
Edvard Olai Brekke Værland, samfunnskontakt
15.16 - 15.18  NORSK JAZZFORUM OG FOLKORG
Linda Dyrnes, daglig leder FolkOrg
Gry Bråtømyr, daglig leder Norsk Jazzforum
15.18 - 15.20  KUNSTNERNETTVERKET
Anders Hovind, leder av arbeidsutvalget
Hanne Øverland, medlem av arbeidsutvalget
15.20 - 15.30  Felles spørsmålsrunde

Høringen vil foregå i N-202 i Prinsens gate 26. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.