Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen)

Prop. 1 S (2019-2020), Innst. 7 S (2019-2020) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 05.12.2019 Innst. 7 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2020 for de budsjettkapitlene som hører inn under Utenriksdepartementets og Forsvarsdepartements ansvarsområder. De samlede utgiftene for utenrikstjenesten utgjør vel 43,7 mrd. kroner og for forsvaret nærmere 61 mrd. kroner. De samlede inntekter henholdsvis 278 mill. og rundt 6,2 mrd. kroner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.2019

   Debattert i Stortinget 12.12.2019
   Votert i Stortinget 12.12.2019