Program for

Åpen høring i Stortingets familie- og kulturkomité tirsdag 5. november 2019

Familie- og kulturkomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende saker:
1) Representantforslag om styrking av LHBTI-politikken 2) Representantforslag om en aktiv regnbuepolitikk for å styrke kjønns- og seksualitetsmangfold

Dokument 8:166 S (2018-2019), Dokument 8:174 S (2018-2019)

Høringsprogram
Tirsdag 5. november 2019 
  Felles høring med 5 instanser
16.00 - 16.03  HELSESTASJON FOR KJØNN OG SEKSUALITET - HKS
Ingun Wik, avdelingsleder
16.03 - 16.06  HELSEUTVALGET
Rolf Angeltvedt, daglig leder
16.06 - 16.09  PASIENTORGANISASJONEN FOR KJØNNSINKONGRUENS
Mathilde Decaen
16.09 - 16.12  SEX OG SAMFUNN
Maria Røsok, daglig leder
Tore Holte Follestad, assisterende daglig leder
16.12 - 16.15  SEX OG POLITIKK
Tor-Hugne Olsen, daglig leder
Ibrahim Mursal, filmskaper / prosjektleder
Linda Haugland, ansvarlig for kjønns- og seksualitetsmangfold
16.15 - 16.25  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 5 instanser
16.25 - 16.28  FRI - FORENINGEN FOR KJØNNS- OG SEKSUALITETSMANGFOLD
Ingvild Endestad, leder
Halvor Frihagen , nestleder
16.28 - 16.31  SNU - SEKSUALPOLITISK NETTVERK FOR UNGDOM
Sol Stenslie, styreleder
Linn Amalie Møystad, politisk ansvarlig
16.31 - 16.34  SKEIV UNGDOM
Robin Leander Wullum, politisk nestleiar
16.34 - 16.37  SKEIV VERDEN
Krisztian Rozsa, fungerende generalsekretar
16.37 - 16.40  KVINNEFRONTEN
Nora Uvsbakk
16.40 - 16.50  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 5 instanser
16.50 - 16.53  SKEIVT KRISTENT NETTVERK
Marit Liarbø, leder
Emilie Nancy Eiken
Sara Myhrer
16.53 - 16.56  SALAM NORGE
Begard Reza, generalsekretær
Thee-Yezen Al-Obaide, assisterende generalsekretær
16.56 - 16.59  STIFTELSEN MORFARBARN
Øivind Benestad, daglig leder
16.59 - 17.02  TIL HELHET
Espen Ottosen, medlem i representantskapet
Jens Fredrik Brenne, styreleder
17.02 - 17.05  JOURNEY NORGE
Karl-Rune Nilsen, leder
Brede Fladen, styremedlem
17.05 - 17.08  KVINNEGRUPPA OTTAR
Katarina Storalm, leder i kvinnegruppa ottar oslo
17.08 - 17.20  Felles spørsmålsrunde

Høringen vil foregå i Høringssal 2 i Akersgata 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.

Høring