Representantforslag om styrking av LHBTI-politikken

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anette Trettebergstuen, Hadia Tajik, Ingvild Kjerkol, Jonas Gahr Støre, Kari Henriksen, Lene Vågslid, Trond Giske, Tuva Moflag Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 03.12.2019 Innst. 87 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Representantforslaget fra representanter fra Arbeiderpartiet om styrking av LHBTI-politikken ble ikke vedtatt under behandlingen i Stortinget. Heller ikke representantforslaget fra representanten fra Miljøpartiet De Grønne om en aktiv regnbuepolitikk for å styrke kjønns- og seksualitetsmangfold ble vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.2019

   Debattert i Stortinget 11.12.2019
   Votert i Stortinget 11.12.2019