Program for

Åpen høring i Stortingets næringskomité torsdag 12. desember 2019

Næringskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Et kvotesystem for økt verdiskaping - En fremtidsrettet fiskerinæring

Meld. St. 32 (2018-2019)

Høringsprogram
Torsdag 12. desember 2019 
10.15 - 10.25  NORGES FISKARLAG
Kjell Ingebrigtsen, styreleder
Otto Gregussen, generalsekretær
10.25 - 10.45  Spørsmålsrunde
Spørsmålsrunde
10.50 - 10.54  NORGES KYSTFISKARLAG
Arne Pedersen, leder
10.54 - 10.58  FISKEBÅT
Jonny Berfjord, styreleder
Jan Ivar Maråk, ass. direktør
10.58 - 11.02  PELAGISK FORENING
Mariann Frantsen, daglig leder
Arve Myklebust, styrmann
11.02 - 11.06  NERGÅRD AS
Tommy Torvanger, konsernsjef
11.06 - 11.10  NORDLAND FYLKES FISKARLAG
Kjell Bjørnar Bakken, nestleder
11.10 - 11.14  FISKARLAGET NORD
Jon-Erik Henriksen, daglig leder
Roger Hansen, styreleder
11.14 - 11.34  Felles spørsmålsrunde
11.34 - 11.49  Pause
11.49 - 11.59  SJØMAT NORGE
Sverre Johansen, direktør
Arne Karlsen, styremedlem
11.59 - 12.03  SJØMATBEDRIFTENE
Robert Eriksson, adm. dir.
12.03 - 12.07  LO NORGE OG NORSK SJØMANNSFORBUND
Terje Olsson, LO-sekretær
Ann Jorunn Olsen, forbundssekretær
Grethe Fossli, spesialrådgiver
12.07 - 12.11  FISKEKJØPERNES FORENING
Steinar Eliassen, styreleder
Jonas Walsøe, styremedlem
12.11 - 12.15  NORSK NÆRINGS- OG NYTELSESMIDDELARBEIDERFORBUND
Ann-Solveig Sørensen, forbundssekretær
Lars Iver Wiig, rådgiver
12.15 - 12.19  INDUSTRI ENERGI
Arild Theimann, spesialrådgiver
Arne Myklebust, tillitsvalgt Pelagia Egersund sildoljefabrikk
12.19 - 12.39  Felles spørsmålsrunde
12.44 - 12.48  SAMETINGETS NÆRINGS- OG KULTURKOMITÉ
Sandra Eira
Mathis Nilsen Eira
12.48 - 12.52  EGGA UTVIKLING FOR VESTERÅLEN REGIONRÅD OG LOFOTRÅDET
Siv Dagny Aasvik, prosjektleder
12.52 - 12.56  ØST-FINNMARK OG VEST-FINNMARK REGIONRÅD
Ronald Wærnes, ordfører Båtsfjord kommune.
12.56 - 13.00  NORDKAPP KOMMUNE
Tor Mikkola, varaordfører
13.00 - 13.15  Felles spørsmålsrunde
13.15 - 13.30  Pause
13.30 - 13.34  KYSTENS TANKESMIE AS
Torbjørn Trondsen, professor, dr. scient.
13.34 - 13.38  NATUR OG UNGDOM
Jørgen Næss Karlsen, nestleder
Therese Hugstmyr Woie, daglig leder
13.38 - 13.42  GJENREIS KYSTNORGE
Lars Kufaas, jurist
13.42 - 13.46  FORFINNMARK
Randi Karlstrøm, leder
13.46 - 13.50  SAMETINGET
Silje Karine Muotka, sametingsråd
Inge Arne Eriksen, seniorrådgiver
13.50 - 14.05  Felles spørsmålsrunde

Høringen vil foregå i N-202 i Prinsens gate 26. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.

Høring