Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Et kvotesystem for økt verdiskaping - En fremtidsrettet fiskerinæring

Meld. St. 32 (2018-2019), Innst. 243 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Nærings- og fiskeridepartementetSaken er behandlet i næringskomiteenInnstilling avgitt 30.04.2020Innst. 243 S (2019-2020)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget ba regjeringen ikke etablere en statlig kvotebeholdning. Stortinget ba regjeringen sørge for at: -fordelingen mellom flåtegruppene ikke endres vesentlig -ved utløp av tidsbegrensning for strukturkvoter fordeles gevinsten til gruppen fartøyet tilhører når tidsbegrensningen inntrer -tidsbegrensning for strukturkvoter ikke forlenges -samfiske med seg selv i torskefiske avvikles Stortinget ba regjeringen legge til rette for at det i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N etableres kvotefleksibilitet over årsskiftet. Stortinget ba regjeringen komme tilbake med forslag om fiskal avgift på fiskeri. Stortinget vedtok å gi en overgangsperiode der fartøy med annen faktisk lengde enn hjemmelslengde, kan bringe fartøyets faktiske lengde i tråd med hjemmelslengden. Stortinget ba regjeringen utarbeide strategi for bedre likestilling i fiskeriene. Stortinget ba regjeringen før iverksettelse konsekvensutrede eventuelle elementer som regjeringen ikke har utredet i meldingen.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 30.04.2020

  Debattert i Stortinget 07.05.2020
  Votert i Stortinget 07.05.2020