Et kvotesystem for økt verdiskaping - En fremtidsrettet fiskerinæring

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 30.04.2020 Innst. 243 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget ba regjeringen ikke etablere en statlig kvotebeholdning. Stortinget ba regjeringen sørge for at: -fordelingen mellom flåtegruppene ikke endres vesentlig -ved utløp av tidsbegrensning for strukturkvoter fordeles gevinsten til gruppen fartøyet tilhører når tidsbegrensningen inntrer -tidsbegrensning for strukturkvoter ikke forlenges -samfiske med seg selv i torskefiske avvikles Stortinget ba regjeringen legge til rette for at det i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N etableres kvotefleksibilitet over årsskiftet. Stortinget ba regjeringen komme tilbake med forslag om fiskal avgift på fiskeri. Stortinget vedtok å gi en overgangsperiode der fartøy med annen faktisk lengde enn hjemmelslengde, kan bringe fartøyets faktiske lengde i tråd med hjemmelslengden. Stortinget ba regjeringen utarbeide strategi for bedre likestilling i fiskeriene. Stortinget ba regjeringen før iverksettelse konsekvensutrede eventuelle elementer som regjeringen ikke har utredet i meldingen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.04.2020

   Debattert i Stortinget 07.05.2020
   Votert i Stortinget 07.05.2020