Program for

Åpen høring i Stortingets utenriks- og forsvarskomité fredag 6. desember 2019

Utenriks- og forsvarskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Norges rolle og interesser i multilateralt samarbeid

Meld. St. 27 (2018-2019)

Høringsprogram
Fredag 6. desember 2019 
09.30 - 09.40  NORSK UTENRIKSPOLITISK INSTITUTT
Ole Jacob Sending, forskningssjef
Kari Osland, seniorforsker
09.40 - 09.50  CHRISTIAN MICHELSENS INSTITUTT
Ottar Mæstad, direktør
09.50 - 10.00  NORSK INSTITUTT FOR FREDSFORSKNING (PRIO)
Henrik Urdal, direktør
Pinar Tank, seniorforsker
10.00 - 10.30  Felles spørsmålsrunde
10.30 - 10.40  FRIDTJOF NANSENS INSTITUTT
Iver Neumann, direktør
Regine Andersen, seniorforsker
10.40 - 10.50  INSTITUTT FOR FORSVARSSTUDIER
Anders Romarheim, leder, senter for internasjonal sikkerhet
Karen-Anna Eggen, forsker, Secutiy in Northern Europe programmet
10.50 - 11.00  FORSKNINGSSTIFTELSEN FAFO
Kristin Dalen, forsker
Svein Erik Stave, forsker
11.00 - 11.30  Felles spørsmålsrunde

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.

Høring