Norges rolle og interesser i multilateralt samarbeid

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 05.02.2020 Innst. 145 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Melding St.. 27 (2018-2019) om Norges rolle og interessser i mulitilateralt samarbeid er behandlet av Stortinget. Stortinget besluttet å be regjeringen om å komme tilbake til Stortinget på egnet måte med en oppdatert definisjon av begrepet "norske interesser" i utenrikspolitikken. Meldingen ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.02.2020

   Debattert i Stortinget 25.02.2020
   Votert i Stortinget 25.02.2020