Program for

Åpen høring i Stortingets helse- og omsorgskomité torsdag 6. februar 2020

Helse- og omsorgskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Endringer i bioteknologiloven mv.

Prop. 34 L (2019-2020)

Høringsprogram
Torsdag 6. februar 2020 
12.40 - 13.10  BIOTEKNOLOGIRÅDET
Elisabeth Gråbøl-Undersrud, fung. direktør
Truls Petersen, seniorrådgiver
Hilde Mellegård, seniorrådgiver
13.10 - 13.15  Pause
  Felles høring med 2 instanser
13.15 - 13.18  HUMAN-ETISK FORBUND
Bente Sandvig, spesialrådgiver
Even Gran, seniorrådgiver
13.18 - 13.21  ØNSKEBARN - NORSK FORENING FOR FERTILITET OG BARNLØSHET
Lise Boeck Jakobsen, leder
Margrete Raugstad, organisasjonsrådgiver
13.21 - 13.25  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 3 instanser
13.25 - 13.28  KREFTFORENINGEN
Ole Alexander Opdalshei, ass. generalsekretær
Sigrid Bratlie, spesialrådgiver
13.28 - 13.31  OSLO CANCER CLUSTER
Ketil Widerberg , daglig leder
13.31 - 13.34  LEGEMIDDELINDUSTRIEN, LMI
Monica Larsen, seniorrådgiver
Hege Edvardsen, seniorrådgiver
13.34 - 13.40  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 3 instanser
13.40 - 13.43  FORBRUKERRÅDET
Anne Kristin Vie, fagdirektør
Axel Rigault Jørgensen, rådgiver
13.43 - 13.46  DEN NORSKE LEGEFORENING
Anne-Karin Rime, visepresident
Stine Kathrin Tønsaker, advokat
Asbjørg Stray-Pedersen, leder for Norsk forening for medisinsk genetikk
13.46 - 13.49  DEN NORSKE JORDMORFORENING
Marte Berger-Nortvedt, nestleder
Kirsten Jørgensen, faglig etisk utvalgsleder
13.49 - 13.55  Felles spørsmålsrunde

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.

Høring