Endringer i bioteknologiloven mv.

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 19.05.2020 Innst. 296 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i bioteknologiloven som bl. a. innebærer at eggdonasjon og assistert befruktning til enslige blir tillatt. Ved assistert befruktning må 50 prosent av genmaterialet stamme fra paret selv, og ved assistert befruktning til enslige må egget være hentet ut fra den enslige kvinnen. Aldersgrensen for fosterdiagnostikk senkes fra 38 til 35 år. Ved søknad om assistert befruktning skal det stilles krav om at kvinnen eller paret må legge frem en barneomsorgsattest utstedt av politiet. Det blir tillatt for kvinner å lagre ubefruktede egg, også uten medisinsk begrunnelse. Denne tjenesten vil ikke bli finansiert av det offentlige. Ultralyd med tilleggsundersøkelse som kan avdekke alvorlig sykdom/skade hos fosteret, skal bli et tilbud i første trimester gjennom den offentlige svangerskapsomsorgen. NIPT-testen skal tilbys alle kvinner som har krav på fosterdiagnostikk eller ved funn på tidlig ultralyd. Det skal bli tillatt for alle gravide i Norge å få utført testen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

   Andre behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.2020

   Behandlet tredje gang i Stortinget 08.06.2020