Program for

Åpen høring i Stortingets helse- og omsorgskomité mandag 26. oktober 2020

Helse- og omsorgskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) - videokonferansehøring

Prop. 1 S (2020-2021)

Høringsprogram
Mandag 26. oktober 2020 
  Felles høring med 3 organisasjoner:
10.00 - 10.03  KS
Anne Gamme, fagleder
Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør for forskning, innovasjon og digitalisering
10.03 - 10.06  NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN
Mina Gerhardsen, generalsekretær
Eli Gunhild By, fagsjef
10.06 - 10.09  NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING
Grete Herlofson, generalsekretær
Marit Stene Severinsen, jordmor og prosjektleder
10.09 - 10.14  Felles spørsmål
  Felles høring med 3 organisasjoner:
10.14 - 10.17  NORGES RØDE KORS
Anne Biering, leder nasjonale programmer og beredskap
Håvard Therkelsen, politisk rådgiver
Einar Grøndalen, seniorrådgiver
10.17 - 10.20  NORSK FOLKEHJELP
Jonas Vikran Hagen, rådgiver
10.20 - 10.23  VETERANFORBUNDET SIOPS
Øystein K. Wemberg, generalsekretær
Arne Ørum, rådgiver
10.23 - 10.28  Felles spørsmål
  Felles høring med 3 organisasjoner:
10.28 - 10.31  STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE
Hans Morten Lossius, generalsekretær
Sten Magne Berglund, rådgiver
10.31 - 10.34  SUNNAASSTIFTELSEN
Marianne Holth Dybwad, daglig leder
Karina Hollekim, fagansvarlig sunnaasstiftelsens mentorprogram
10.34 - 10.37  HJERNERÅDET
Anette Stortstein, styreleder
Aud Kvalbein, generalsekretær
10.37 - 10.42  Felles spørsmål
  Felles høring med 4 organisasjoner:
10.42 - 10.45  FATTIGNETTVERKET NORGE
Per Magnus Øgård, styreleder
Rolf Solvang, frivillig
10.45 - 10.48  NOAH - FOR DYRS RETTIGHETER
Marie Henriksen Bogstad, agroøkolog
Siri Martinsen, leder
10.48 - 10.51  PÅRØRENDEALLIANSEN
Anita Vatland, daglig leder
Anne-Grethe Terjesen, fagsjef
10.51 - 10.54  STIFTELSEN PÅRØRENDESENTERET
Unn Birkeland, daglig leder
10.54 - 10.59  Felles spørsmål
10.59 - 11.10  Pause
  Felles høring med 3 organisasjoner:
11.10 - 11.13  FORENINGEN FOR BARNEPALLIASJON (FFB)
Åse Michaelsen, prosjektleder/myndighetskontakt
11.13 - 11.16  HOSPICEFORUM NORGE
Henriette Høyskel, styreleder
Matilda von Sydow, organisasjonssekretær
11.16 - 11.19  ØNSKETRANSPORTEN
Christian Christensen, daglig leder
Børge Hognestad, styreleder
11.19 - 11.24  Felles spørsmål
  Felles høring med 3 organisasjoner:
11.24 - 11.27  HELSEPARTIET
Lise Askvik, leder
Lene Haug, nestleder
Erik Hexeberg, nestleder
11.27 - 11.30  NORSK FORENING MOT STØY
Ulf Winther, generalsekretær
11.30 - 11.33  FORENINGEN RØVERHUSET
Knut Erik Wold, daglig leder
Simen Larsen, prosjektleder
Martine Rand, redaktør
11.33 - 11.38  Felles spørsmål
  Felles høring med 3 organisasjoner:
11.38 - 11.41  NORGES HANDIKAPFORBUND
Magnhild Sørbotten, nesteleder
Geir Strømsholm, Leder av Landsforeningen for polioskadde
11.41 - 11.44  UNGE FUNKSJONSHEMMEDE
Leif-Ove Hansen, generalsekretær
Eivind Digranes, rådgiver
11.44 - 11.47  FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON (FFO)
Lilly Ann Elvestad, generalsekretær
Arnfinn Aarnes, seniorrådgiver
11.47 - 11.52  Felles spørsmål
  Felles høring med 3 organisasjoner:
11.52 - 11.55  PSORIASIS- OG EKSEMFORBUNDET
Mari Øvergaarf, generalsekretær
Eldrid Oftestad, kommunikasjonsansvarlig/redaktør
11.55 - 11.58  NORSK OSTEOPOROSEFORBUND
Jan Arvid Dolve, generalsekretær
Erik Fink Eriksen, professor emeritus/medisinsk rådgiver
11.58 - 12.01  NORGES ME-FORENING
Trude Schei, assisterende generalsekretær
Olav Osland, generalsekretær
12.01 - 12.06  Felles spørsmål
12.06 - 12.30  Pause
  Felles høring med 3 organisasjoner:
12.30 - 12.33  STOFFSKIFTEFORBUNDET
Vesa Zeka, kommunikasjonsrådgiver
Eddy Kjær, generalsekretær
12.33 - 12.36  NORSK REVMATIKERFORBUND
Christian Pollock Fjellstad, interessepolitisk fagansvarlig
12.36 - 12.39  DIABETESFORBUNDET
Stine Vedvik, fagpolitisk ansvarlig
12.39 - 12.44  Felles spørsmål
  Felles høring med 3 organisasjoner:
12.44 - 12.47  KREFTFORENINGEN
Thomas Axelsen, seksjonssjef samfunnspolitisk
Sara Underland Mjelva, seksjonssjef forebyggende
12.47 - 12.50  AKTIV MOT KREFT
Helle Aanesen, daglig leder
12.50 - 12.53  HJERNESVULSTFORENINGEN
Rolf J. Ledal, generalsekretær
12.53 - 12.58  Felles spørsmål
  Felles høring med 3 organisasjoner:
12.58 - 13.01  HODEPINE NORGE
Anne Christine Poole, nestleder
Aud Nome Dueland, styremedlem
13.01 - 13.04  SLAGFORUM
Hogne Jensen, forbundsleder Afasiforbundet i Norge
13.04 - 13.07  NORSK EPILEPSIFORBUND
Sissel Karin Haavaag, generalsekretær
Therese Ravatn, interessepolitisk rådgiver
13.07 - 13.12  Felles spørsmål
  Felles høring med 3 organisasjoner:
13.12 - 13.15  CEREBRAL PARESE-FORENINGEN
Eva Buschmann, generalsekretær
13.15 - 13.18  NORGES BLINDEFORBUND
Stian Innerdal, nestleder interessepolitisk avdeling
13.18 - 13.21  HØRSELSHEMMEDES LANDSFORBUND (HLF)
Morten Buan, forbundsleder
Henrik Peersen, generalsekretær
Merete J. Orholm, politisk sjef
13.21 - 13.26  Felles spørsmål
13.26 - 13.40  Pause
  Felles høring med 3 organisasjoner:
13.40 - 13.43  REHABILITATION INTERNATIONAL NORGE (RI NORGE)
Anne-Mette Øvrum, styreleder
Jan Monsbakken, nestleder
13.43 - 13.46  NORSK PASIENTFORENING
Tove Elisabeth Hanche-Olsen, generalsekretær
13.46 - 13.49  PERSONSKADEFORBUNDET LTN
Ingeborg Dahl-Hilstad, generalsekretær
13.49 - 13.54  Felles spørsmål
  Felles høring med 3 organisasjoner:
13.54 - 13.57  NORSK SYKEPLEIERFORBUND
Silje Naustvik, nestleder
Jan Pettersen, spesialrådgiver
13.57 - 14.00  JORDMORFORBUNDET NSF
Hanne Charlotte Schjelderup, leder
Kristin Holanger, nestleder
Malin Myklebust, prosjektleder
14.00 - 14.03  LANDSGRUPPEN AV HELSESYKEPLEIERE (NORSK SYKEPLEIERFORBUND)
Ann Karin Swang, faggruppeleder
14.03 - 14.08  Felles spørsmål
  Felles høring med 3 organisasjoner:
14.08 - 14.11  DEN NORSKE JORDMORFORENING
Kari Aarø, leder
14.11 - 14.14  NORSK ERGOTERAPEUTFORBUND
Tove H. Skyer, 1. nestleder
Toril Laberg, generalsekretær
14.14 - 14.17  NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
Gerty Lund, forbundsleder
Kari Bente Sørlie, seniorrådgiver
Christine T. Martens, seniorrådgiver
14.17 - 14.22  Felles spørsmål
  Felles høring med 3 organisasjoner:
14.22 - 14.25  DEN NORSKE TANNLEGEFORENING
Camilla Hansen Steinum, president
Kirsten Ahlsen, fagsjef
14.25 - 14.28  TEKNA - TEKNISK-NATURVITENSKAPELIG FORENING
Lise Lyngsnes Randeberg, president
Rebekka Lie, leder for Tekna Student
14.28 - 14.31  DEN NORSKE LEGEFORENING
Marit Hermansen, president
Anne Karin Rime, visepresident
14.31 - 14.36  Felles spørsmål
14.36 - 14.50  Pause
  Felles høring med 3 organisasjoner:
14.50 - 14.53  FORSKERFORBUNDET
Guro Elisabeth Lind, leder
Åshild Olaussen, spesialrådgiver
14.53 - 14.56  NORSK PSYKOLOGFORENING
Håkon Skard, president
14.56 - 14.59  KLINISKE ERNÆRINGSFYSIOLOGERS FORENING TILSLUTTET FORSKERFORBUNDET (KEFF)
Mandeep Bains, klinisk ernæringsfysiolog og leder i keff
Tonje Mellin-Olsen, klinisk ernæringsfysiolog
14.59 - 15.04  Felles spørsmål
  Felles høring med 4 organisasjoner:
15.04 - 15.07  DELTA - EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS
Lizzie Ruud Thorkildsen, forbundsleder
Else Marie Brodshaug, spesialrådgiver
15.07 - 15.10  FELLESORGANISASJONEN (FO)
Marianne Solberg
Andreas Kikvik, rådgiver
15.10 - 15.13  FAGFORBUNDET
Iren Luther, politisk ledelse
Hans Martin Aase, nestleder politikk- og samfunnsavdelingen
Ingvar Skjerve, rådgiver
15.13 - 15.16  NORGES OPTIKERFORBUND
Hans Torvald Haugo, generalsekretær
Tina Alvær, daglig leder
15.16 - 15.21  Felles spørsmål
  Felles høring med 4 organisasjoner:
15.21 - 15.24  NORSK OSTEOPATFORBUND
Tomas Collin, leder
15.24 - 15.27  NORGES NAPRAPATFORBUND
Mariann Fuglerud, generalsekretær
Rolf Magnus Johansen, naprapat
15.27 - 15.30  NORSK MANUELLTERAPEUTFORENING
Peter Chr. Lehne, leder
Hans Olav Velle, fag- og kursansvarlig
15.30 - 15.33  NORSK KIROPRAKTORFORENING
Espen Ohren, leder
Hans Otto Engvold, generalsekretær
15.33 - 15.38  Felles spørsmål
  Felles høring med 2 organisasjoner:
15.38 - 15.41  AKUPUNKTURFORENINGEN
Per Sloth Jensen , styreleder
Mona Solberg, forskningsansvarlig
15.41 - 15.44  NORSK PLASTIKKIRURGISK FORENING
Tormod Westvik, overlege
Amin Kalaaji, leder for Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi
15.44 - 15.49  Felles spørsmål
  Felles høring med 3 organisasjoner:
15.49 - 15.52  PSYKODRAMAFORENINGEN I NORGE (PIN)
Carina Holandsli, stedfortredende leder
Kjersti Almåsvold, leder PIN
15.52 - 15.55  NORSK FORENING FOR PSYKOTERAPI (NFP)
Margaret Nilsen, gestaltterapeut og leder
Hege Nordahl, gestaltterapeut
15.55 - 15.58  NORSK GESTALTERAPEUTFORENING (NGF)
Rolf Aspestrand, samtaleterapeut /veileder MNGF
15.58 - 16.03  Felles spørsmål
16.03 - 16.06  ROS - RÅDGIVNING OM SPISEFORSTYRRELSER
Irene Kingswick, generalsekretær
16.06 - 16.08  Spørsmål
16.08 - 16.11  STIFTELSEN KRAFT
Marte Yri Evensen, daglig leder
Silje Moen, styremedlem
16.11 - 16.13  Spørsmål
16.13 - 16.16  INDUSTRI ENERGI
Frode Alfheim, forbundsleder
Arild Theimann, spesialrådgiver
16.16 - 16.18  Spørsmål

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.