Program for

Åpen høring i Stortingets helse- og omsorgskomité tirsdag 27. oktober 2020

Helse- og omsorgskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) - videokonferansehøring

Prop. 1 S (2020-2021)

Høringsprogram
Tirsdag 27. oktober 2020 
  Felles høring med 4 organisasjoner:
09.00 - 09.03  NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO)
Grete Karin Berg, avdelingsdirektør
Monica Larsen, seniorrådgiver
09.03 - 09.06  NHO SERVICE OG HANDEL
Torbjørn Furulund, bransjedirektør helse og velferd
09.06 - 09.09  ABELIA
Nils-Ola Widme, næringspolitisk direktør
Tarje Bjørgum, leder for bærekraft og helse
09.09 - 09.12  IKT-NORGE
Fredrik Syversen, direktør
09.12 - 09.17  Felles spørsmål
  Felles høring med 4 organisasjoner:
09.17 - 09.20  VIRKE IDEELL OG FRIVILLIGHET
Inger Helene Venås, direktør
Benjamin E. Larsen, fagsjef
09.20 - 09.23  NHO MAT OG DRIKKE
Petter Haas Brubakk, administrerende direktør
Anna Maria Karlsen, fagsjef
09.23 - 09.26  VIRKE DAGLIGVARE
Ingvill Størksen, bransjedirektør Virke dagligvarehandel
09.26 - 09.29  VIN- OG BRENNEVINLEVERANDØRENES FORENING (VBF) - MELDT AVBUD
Ingunn Jordheim, generalsekretær
09.29 - 09.34  Felles spørsmål
  Felles høring med 3 organisasjoner:
09.34 - 09.37  ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER
Kim Hannisdal, spesialrådgiver
Svend Dahl, spesialrådgiver
09.37 - 09.40  MASKINENTREPRENØRENES FORBUND (MEF)
Julie Brodtkorb, administrerende direktør
Fredrik Tronhuus, kommunikasjonssjef
Finn Bangsund, prosjektleder
Tore Larsen, næringspolitisk rådgiver
09.40 - 09.43  NORSK VANN
Thomas Breen, direktør
Kjetil Furuberg, avdelingsleder
Thomas L. Jørgensen, stabsleder
09.43 - 09.48  Felles spørsmål
  Felles høring med 4 organisasjoner:
09.48 - 09.51  LEGEMIDDELINDUSTRIEN (LMI)
Karita Bekkemellem, administrerende direktør
Erling Ulltveit, seniorrådgiver
09.51 - 09.54  KOALISJONEN FOR SJELDNE SYKDOMMER
Kristin Mesteig
Hege Hagen
09.54 - 09.57  APOTEKFORENINGEN
Oddbjørn Tysnes, direktør næringspolitikk
09.57 - 10.00  VIRKE APOTEK
Robert Straumann, fagsjef
10.00 - 10.05  Felles spørsmål
10.05 - 10.20  Pause
  Felles høring med 4 organisasjoner:
10.20 - 10.23  AV-OG-TIL
Randi Hagen Eriksrud, generalsekretær
Katrine Gaustad Pettersen, kommunikasjonsleder
Sigbjørn Pettersen Kiserud, kommunikasjonsrådgiver
10.23 - 10.26  MA - RUSFRI TRAFIKK
Elisabeth F. Kristoffersen, generalsekretær
10.26 - 10.29  JUVENTE
Kjetil Vesteraas, daglig leder
Christina Babington, styreleder
10.29 - 10.32  FORENINGEN FOR HELHETLIG RUSPOLITIKK
Marianne Smith Magelie, styreleder
Jon Storaas, daglig leder
10.32 - 10.37  Felles spørsmål
  Felles høring med 4 organisasjoner:
10.37 - 10.40  RIO - EN LANDSDEKKENDE BRUKERORGANISASJON PÅ RUSFELTET
Kenneth Arctander, daglig leder
10.40 - 10.43  FAGRÅDET - RUSFELTETS HOVEDORGANISASJON
Jan Gunnar Skoftedalen, leder
Anders Dalsaune Jansen, styreleder
10.43 - 10.46  FORBUNDET MOT RUSGIFT
Knut Reinås, forbundsleder
Milana Macko, rådgiver
10.46 - 10.49  BLÅ KORS NORGE
Arvid Solheim, daglig leder, Blå Kors Kristiansand
10.49 - 10.54  Felles spørsmål
  Felles høring med 3 organisasjoner:
10.54 - 10.57  ACTIS - RUSFELTETS SAMARBEIDSORGAN
Pernille Huseby, generelsekretær
Lars Hjetland, leder for fagavdelingen
10.57 - 11.00  FOTBALLSTIFTELSEN
Arne Knoph, daglig leder
Selim Emeci, utviklingssjef
11.00 - 11.03  FRELSESARMEENS RUSOMSORG
Benjamin Brekke-Nærstad, rådgiver
Cathrine Johansen, trener
11.03 - 11.08  Felles spørsmål
  Felles høring med 2 organisasjoner:
11.08 - 11.11  IOGT I NORGE
Hanne Cecilie Widnes, generalsekretær
Grethe Reinhardsen, fagsjef
11.11 - 11.14  IDEELT NETTVERK
Mette Kalve, leder
11.14 - 11.19  Felles spørsmål
11.19 - 11.50  Pause
  Felles høring med 3 organisasjoner:
11.50 - 11.53  RÅDET FOR PSYKISK HELSE
Frances Taylor, politisk rådgiver
11.53 - 11.56  MENTAL HELSE
Jill Arild, landsleder
Linda Berg-Heggelund, generalsekretær
Kristin Bergersen, kommunikasjonssjef
Adrian Pracon, politisk rådgiver
11.56 - 11.59  KIRKENS SOS
Lasse Heimdal, generalsekretær
Lene Hopland Bergset, fagansvarlig
11.59 - 12.04  Felles spørsmål
  Felles høring med 2 organisasjoner:
12.04 - 12.07  LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET (LDO)
Hanne Inger Bjurstrøm, Likestillings- og diskrimineringsombud
Guri Hestflått Gabrielsen, fagdirektør
12.07 - 12.10  FONTENEHUS NORGE
Torhild Stimo, daglig leder
Anne Hellum, seniorrådgiver
12.10 - 12.15  Felles spørsmål
  Felles høring med 3 organisasjoner:
12.15 - 12.18  DEN NORSKE TURISTFORENING
Anne-Mari Planke, leder for natur og friluftsliv
12.18 - 12.21  FRILUFTSRAADENES LANDSFORBUND
Marianne Sanderud, rådgiver
Lisa-Sophie Lundh, rådgiver
12.21 - 12.24  NORSK FRILUFTSLIV
Siri Meland, fungerende generalsekretær
12.24 - 12.29  Felles spørsmål
  Felles høring med 3 organisasjoner:
12.29 - 12.32  NBBL - NORSKE BOLIGBYGGELAGS LANDSFORBUND
Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør
Christian-Marius Stryken, direktør for interessepolitikk og jus
12.32 - 12.35  HUSEIERNE
Carsten Pihl, forbruker- og kommunikasjonssjef
Kristin Gyldenskog, myndighetskontakt
12.35 - 12.38  CAMPHILL LANDSBYSTIFTELSEN
Hanna Schmeding, daglig leder stiftelsen
Ruben Khachatryan, daglig leder Vidaråsen
Helge Pettersen, hovedstyreleder
Ola Henningsen, beboer på Vidaråsen
12.38 - 12.43  Felles spørsmål
  Felles høring med 3 organisasjoner:
12.43 - 12.46  KFUK-KFUM NORGE
Stig Børre Holvik, medarbeider forandringshuset grønland
Ungdomsrepresentant Forandringshuset Grønland, deltaker
12.46 - 12.49  BARNEOMBUDET
Inga Bejer Engh, barneombud
Lise Raffelsen Hope, seniorrådgiver
12.49 - 12.52  REDD BARNA
Silje Vold, spesialrådgiver i barns beskyttelse, vold og seksuelle overgrep
Thale Skybak, seksjonsleder, Redd Barnas norgesprogram
12.52 - 12.57  Felles spørsmål
12.57 - 13.10  Pause
  Felles høring med 3 organisasjoner:
13.10 - 13.13  UNGDOM OG FRITID
André Ruud
13.13 - 13.16  PRESS - REDD BARNA UNGDOM
Lea Mariero, leder
Marina Johansen, nestleder
13.16 - 13.19  SKEIV UNGDOM
Odd Thomassen, leder
13.19 - 13.24  Felles spørsmål
  Felles høring med 3 organisasjoner:
13.24 - 13.27  ELEVORGANISASJONEN
Kristine Schultz, leder
Jo Sigurd Barlien, nestleder
13.27 - 13.30  MOT NORGE
Jo Trønsdal Bævre, rådgiver
13.30 - 13.33  ANSA - ASSOCIATION OF NORWEGIAN STUDENTS ABROAD
Morgan Reza Rashidi Alangeh, president
Håkon Randgaard Mikalsen, rådgiver
13.33 - 13.38  Felles spørsmål
  Felles høring med 2 organisasjoner:
13.38 - 13.41  FRIVILLIGHET NORGE
Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær
Vanja Konradsen, prosjektleder, frivillig.no
13.41 - 13.44  NORGES FRIVILLIGSENTRALER
Marte Tangen, styreleder
Jorun Sagen Olsen, prosjektleder
13.44 - 13.49  Felles spørsmål
  Felles høring med 4 organisasjoner:
13.49 - 13.52  THE LIFE SCIENCE CLUSTER
Hanne Mette Dyrlie Kristensen, CEO
Åse Solberg, communications manager
13.52 - 13.55  NORWAY HEALTH TECH
Kathrine Myhre, CEO
Trine Radmann, head of international affairs
13.55 - 13.58  NORGES FORSKNINGSRÅD
Anne Kjersti Fahlvik, områdedirektør
Ole-Johan Borge, avdelingsdirektør
13.58 - 14.01  STIFTELSEN DAM
Anders Kjellevold, politisk rådgiver
14.01 - 14.06  Felles spørsmål
14.06 - 14.20  Pause
  Felles høring med 3 organisasjoner:
14.20 - 14.23  KUPP - KUNNSKAPSBASERTE OPPDATERINGSVISITTER
Harald Langaas, leder
Ketil Arne Espnes, medisinsk faglig rådgiver
14.23 - 14.26  NORSK BIBLIOTEKFORENING
Ann Berit Hulthin, generalsekretær
14.26 - 14.29  SAMARBEIDSRÅDET FOR INSTITUTTER OG FORENINGER SOM SØKER TILSKUDD OVER KAP 765, POST 73
Hanne-Sofie Johnsen Dahl, daglig leder
Anne Kullebund, administrerende sekretær
14.29 - 14.34  Felles spørsmål
  Felles høring med 3 organisasjoner:
14.34 - 14.37  HIVNORGE
Anne-Karin Kolstad, generalsekretær
Halvor Frihagen, rådgiver
14.37 - 14.40  SEX OG POLITIKK
Tor-Hugne Olsen, daglig leder
Ellen Marie Hansen, seniorrådgiver
14.40 - 14.43  SEX OG SAMFUNN
Maria Røsok, daglig leder
Tore Holte Follestad, assisterende daglig leder
14.43 - 14.48  Felles spørsmål
  Felles høring med 3 organisasjoner:
14.48 - 14.51  KVINNEFRONTEN
Nora Uvsbakk, styremedlem
14.51 - 14.54  HARRY BENJAMIN RESSURSSENTER
Tone Maria Hansen, daglig leder
Benjamin Solvang, styreleder
Mikael Scott Bjerkeli, seniorrådgiver
14.54 - 14.57  PASIENTORGANISASJONEN FOR KJØNNSINKONGRUENS
Mathilde Decaen, leder
Aleksander Sørlie, fagansvarlig
14.57 - 15.02  Felles spørsmål
  Felles høring med 3 organisasjoner:
15.02 - 15.05  PENSJONISTFORBUNDET
Jan Davidsen
Harald Olimb Norman
15.05 - 15.08  SENTER FOR ALDERS- OG SYKEHJEMSMEDISIN (UIB)
Bettina Husebø, professor, leder for SEFAS
Guro Akre, rådgiver
15.08 - 15.11  KRAFTTAK FOR SANG
Jarle Flemvåg, faglig og administrativ leder
Ingvild Berrefjord, styreleder - Folkeakademienes Landsforbund
Beatrix van Doorn, leder, sang i eldreomsorgen
15.11 - 15.16  Felles spørsmål
15.16 - 15.19  STIFTELSEN DIAKONISSEHUSET LOVISENBERG
Vidar Haukeland, administrerende direktør
Erik Kreyberg Normann, spesialrådgiver
15.19 - 15.21  Spørsmål
15.21 - 15.24  FOLKEBEVEGELSEN FOR LOKALSYKEHUSENE
Lene Haug, leder
Tor Winsnes, styremedlem & sykehusarkitekt
Bente Øien Hauge, koordinator
15.24 - 15.26  Spørsmål

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.