Program for

Åpen høring i Stortingets utdannings- og forskningskomité mandag 19. oktober 2020

Utdannings- og forskningskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) - videokonferansehøring

Prop. 1 S (2020-2021)

Høringsprogram
Mandag 19. oktober 2020 
  Felles høring med 5 organisasjoner:
10.30 - 10.33  KS
Kristine Holm Jensen, avdelingsdirektør
Trond Kalhagen, spesialrådgiver
Siri Halsan, spesialrådgiver
10.33 - 10.36  FORELDREUTVALGET FOR BARNEHAGER (FUB)
Einar Olav Larsen, leder
10.36 - 10.39  PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND (PBL)
Anne Lindboe, administrerende direktør
Marius Iversen, kommunikasjonsdirektør
10.39 - 10.43  REDD BARNA
Thale Skybak, seksjonsleder ved Redd Barna
Anne Elin Kleva, skolerådgiver ved Redd Barna
Lea Mariero, leder for Press - Redd Barna Ungdom
Marina Johansen, nestleder for Press - Redd Barna Ungdom
10.43 - 10.53  Felles spørsmål
  Felles høring med 4 organisasjoner:
10.53 - 10.56  FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN (FUG)
Marius Chramer, leder
10.56 - 10.59  FRISKOLENES KONTAKTFORUM (FK)
Nina Helen Johansen, daglig leder, Montessori Norge
Jan Erik Sundby, generalsekretær, Kristne Friskolers Forbund
10.59 - 11.02  ELEVORGANISASJONEN
Jo Sigurd Barlien, nestleder
Kristin Schultz, leder
11.02 - 11.05  ALLIANSEN FOR FYSISK AKTIVITET I SKOLEN
Mina Gerhardsen, generalsekretær for Nasjonalforeningen for folkehelsen
Camilla Faarlund Øksenvåg, politisk rådgiver ved Nasjonalforeningen for folkehelsen
11.05 - 11.15  Felles spørsmål
11.15 - 11.30  Pause
  Felles høring med 4 organisasjoner:
11.30 - 11.33  UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET
Dag Rune Olsen, styreleder
Alf Rasmussen, generalsekretær
Ann Elin B. Andersen, seniorrådgiver
11.33 - 11.36  NORSK STUDENTORGANISASJON (NSO)
Andreas Trohjell, leder
Jonas Økland, velferds- og likestillingsansvarlig
11.36 - 11.39  ANSA - ASSOCIATION OF NORWEGIAN STUDENTS ABROAD
Morgan Reza Rashidi Alangeh, president
Håkon Randgaard Mikalsen, rådgiver
11.39 - 11.42  IKT-NORGE
Fredrik Syversen, utviklingsdirektør
Line Gaare Paulsen, kommunikasjonsdirektør
11.42 - 11.52  Felles spørsmål
  Felles høring med 4 organisasjoner:
11.52 - 11.55  NASJONALT FAGSKOLERÅD
Arvid Ellingsen, leder
Knut Erik Beyer-Arnesen, nestleder
11.55 - 11.58  ORGANISASJON FOR NORSKE FAGSKOLESTUDENTER
Wictor Østvand Jensen, leder
11.58 - 12.01  FOLKEHØGSKOLERÅDET
Christian Tynning Bjørnø, daglig leder
12.01 - 12.04  VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET
Rune Foshaug, generalsekretær
Stian Juell, assisterende generalsekretær
12.04 - 12.14  Felles spørsmål
12.14 - 12.49  Pause
  Felles høring med 4 organisasjoner:
12.49 - 12.52  NORSK FRILUFTSLIV
Siri Meland, fungerende generalsekretær
Gunhild Størseth, prosjektleder skole
12.52 - 12.55  NORSK KULTURSKOLERÅD
Nils R. Sandal, styreleder
Morten Christiansen, direktør
12.55 - 12.58  DE NASJONALE FREDS- OG MENNESKERETTIGHETSSENTRENE
Jostein Hole Kobbeltvedt, daglig leder for Raftostiftelsen
Guri Hjeltnes, direktør for HL-senteret
12.58 - 13.01  NORGES MUSEUMSFORBUND
Liv Ramskjær, generalsekretær
13.01 - 13.11  Felles spørsmål
  Felles høring med 4 organisasjoner:
13.11 - 13.14  NORSK BIBLIOTEKFORENING
Vidar Lund, leder
13.14 - 13.17  AKSJON SKOLEBIBLIOTEK
Mari Moen Holsve, nestleder, nbu
13.17 - 13.20  NYNORSK FORUM
Per Magnus Finnanger Sandsmark, sekretær nynorsk forum/direktør nynorsk kultursentrum
Peder Lofnes Hauge, leiar Noregs mållag
13.20 - 13.23  DEN NORSKE FORLEGGERFORENING
Heidi Austlid, administrerende direktør
13.23 - 13.33  Felles spørsmål
13.33 - 13.48  Pause
  Felles høring med 6 organisasjoner:
13.48 - 13.51  UNIO
Ragnhild Lied, leder for Unio
Eli-Karin Flagtvedt, seniorrådgiver
Iril Myrvang Gjørv, leder for Unio-studentene
Kent Hanssen, nestleder for Unio-studentene
13.51 - 13.55  UTDANNINGSFORBUNDET
Terje Skyvulstad, nestleder for Utdanningsforbundet
Eirik Lund, seniorrådgiver ved Utdanningsforbundet
Elise Håkull Klungtveit, leder for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet
Martine Løkholm, rådgiver ved Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet
13.55 - 13.59  NORSK SYKEPLEIERFORBUND
Silje Naustvik, nestleder for Norsk Sykepleierforbund
Eva Østvik, seniorrådgiver ved Norsk Sykepleierforbund
Marit Leegaard, seniorrådgiver ved Norsk Sykepleierforbund
Edel Marlèn Taraldsen, leder for NSF Student
13.59 - 14.02  NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
Gerty Lund, forbundsleder
14.02 - 14.12  Felles spørsmål
  Felles høring med 5 organisasjoner:
14.12 - 14.15  FORSKERFORBUNDET
Guro Elisabeth Lind, leder
Jorunn Dahl Norgård, leder fagpolitisk seksjon
14.15 - 14.18  AKADEMIKERNE
Kari Sollien, leder
Christine Meling, organisasjonssjef
14.18 - 14.22  TEKNA & TEKNA STUDENT
Lise Lyngsnes Randeberg, president for Tekna
Rebekka Lie, leder for Tekna student
14.22 - 14.25  ECONA
Tore Vamraak, sjeføkonom
Nina Riibe, administrerende direktør
14.25 - 14.35  Felles spørsmål

Høringen vil foregå i N-202 i Prinsens gate 26. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.