Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen)

Prop. 1 S (2020-2021), Innst. 12 S (2020-2021)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 08.12.2020 Innst. 12 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Statsbudsjettet for 2021, kapitler under Kunnskapsdepartementet, samt forskningskapitler under Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet (Rammeområde 16). Netto rammebeløp for rammeområde 16 i 2021 er 85 mrd. kroner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2020

   Debattert i Stortinget 14.12.2020
   Votert i Stortinget 14.12.2020