Program for

Åpen høring i Stortingets familie- og kulturkomité fredag 23. oktober 2020

Familie- og kulturkomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Videokonferansehøring: Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021

Prop. 1 S (2020-2021)

Høringsprogram
Fredag 23. oktober 2020 
09.15 - 09.16  Innledning ved komitéleder Kristin Ørmen Johnsen
09.15 - 09.18  SAMETINGET
Henrik Olsen, medlem av sametingsrådet
Maja Kristine Jåma, politisk rådgiver
Veslemøy Dahl, fagleder
Roy Amundsen, seniorrådgiver
09.18 - 09.20  Spørsmål til oppklaring
  Felles høring med 2 instanser
09.21 - 09.24  DEN NORSKE KIRKE
Ingrid Vad Nilsen, direktør
Jan Rune Fagermoen, avdelingsdirektør
09.24 - 09.27  KA ARBEIDSGIVERORGANISASJON FOR KIRKELIGE VIRKSOMHETER
Øystein Dahle, direktør, avd. for sektorpolitikk
Marit Halvorsen Hougsnæs, administrerende direktør
09.27 - 09.29  Spørsmål til oppklaring
  Felles høring med 5 instanser
09.30 - 09.33  NORSKE KUNSTFORENINGER
Susanne Svenseid, direktør
Anne-Grethe Thoresen, seniorrådgiver
09.33 - 09.36  NORSKE BILLEDKUNSTNERE
Ruben Steinum, styreleder
Gyrid Garshol, daglig leder
09.36 - 09.39  NORSKE GRAFIKERE
Kristin Mandt Heim, daglig leder
09.39 - 09.42  LANDSFORENINGEN NORSKE MALERE
Randi Thommessen, daglig leder
Øystein Tømmerås, styreleder
09.42 - 09.45  UNGE KUNSTNERES SAMFUND
Steffen Håndlykken, styreleder
Johanne Laache, nestleder
09.45 - 09.47  Spørsmål til oppklaring
09.47 - 09.57  Pause
  Felles høring med 5 instanser
09.57 - 10.00  NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE
Hanne Øverland, styreleder
Nora Krogh, politisk rådgiver
10.00 - 10.03  NORWEGIAN CRAFTS
Hege Henriksen, direktør
10.03 - 10.06  NORGES HUSFLIDSLAG
Tone Sjåstad, kommunkasjonsrådgiver
Marit Jacobsen, direktør
10.06 - 10.09  KUNSTSENTRENE I NORGE (KIN)
Vilde Andrea Brun , styreleder
Merete Hovdenak, daglig leder
10.09 - 10.12  KUNSTHALLENE I NORGE
Marianne Hultman, kunstnerisk leder, oslo kunstforening
Kathrine Wilson, daglig leder, kunsthall oslo
Antonio Cataldo, kunstnerisk leder, fotogalleriet
Cecilie Nissen, kunstnerisk leder, kristiansand kunsthall
10.12 - 10.14  Spørsmål til oppklaring
  Felles høring med 4 instanser
10.15 - 10.18  NHO SERVICE OG HANDEL
Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør
Skjalg Engebø, direktør politikk og kommunikasjon
Torbjørn Sølsnæs, seniorrådgiver, ansvarlig for politikk og samfunnskontakt
10.18 - 10.21  VIRKE KULTUR OG OPPLEVELSER
Rhiannon Edwards, leder kultur og opplevelser
10.21 - 10.24  ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER
Åslaug Magnusson, spesialrådgiver
10.24 - 10.27  ABELIA
Kjartan Almenning, leder, ideell og velferdspolitikk
Nils-Ola Widme, næringspolitisk direktør
10.27 - 10.29  Spørsmål til oppklaring
10.30 - 10.40  Pause
  Felles høring med 4 instanser
10.40 - 10.43  KULTURROM
Karen Sofie Sørensen, daglig leder
10.43 - 10.46  ROM FOR KUNST OG ARKITEKTUR
Gjertrud Steinsvåg, daglig og kunstnerisk leder
Petrine Vinje, styreleder
10.46 - 10.49  NORSKE KULTURHUS
Ole Tobias Lindeberg, styrelder
Nina Hodneland, daglig leder
10.49 - 10.52  STIFTELSEN NOBELS FREDSSENTER
Olav Njølstad, styreleder
Kjersti Fløgstad, direktør
10.52 - 10.54  Spørsmål til oppklaring
  Felles høring med 5 instanser
10.55 - 10.58  NORSK MUSIKKRÅD
Bjarne Dæhli, generalsekretær
Bjørgulv Borgundvaag, styreleder
10.58 - 11.01  NTO NORSK TEATER- OG ORKESTERFORENING
Morten Gjelten, direktør
Marta Færevaag Hjelle, styreleder
11.01 - 11.04  FOLKORG
Linda Dyrnes, dagleg leiar
11.04 - 11.07  NORSK SENTER FOR FOLKEMUSIKK OG FOLKEDANS
Ellen Krageberg, direktør
11.07 - 11.10  NORSK JAZZFORUM
Gry Bråtømyr, daglig leder
11.10 - 11.12  Spørsmål til oppklaring
11.12 - 11.22  Pause
  Felles høring med 5 instanser
11.22 - 11.25  ARTISTORGANISASJONEN GRAMART
Marius Øvrebø-Engemoen, daglig leder
11.25 - 11.28  NORSK KOMPONISTFORENING
Jørgen Karlstrøm, styreleder
Ida Habbestad, daglig leder
11.28 - 11.31  KLASSISK
Anderz Døving, daglig leder
11.31 - 11.34  NORSKE KONSERTARRANGØRER
Tone Østerdal, daglig leder
11.34 - 11.37  OPERANORGE
Nicolai Riise, styreleder
Kari Standal Pavelich, operasjef, opera nordfjord
11.37 - 11.39  Spørsmål til oppklaring
  Felles høring med 6 instanser
11.40 - 11.43  TONO
Cato Strøm, adm.direktør
Willy Martinsen, kommunikasjonssjef
11.43 - 11.46  NOPA NORSK FORENING FOR KOMPONISTER OG TEKSTFORFATTERE
Ole Henrik Antonsen, styreleder
11.46 - 11.49  FONO
Larry Bringsjord, styreleder
11.49 - 11.52  MUSIKKFORLEGGERNE
Kai Robøle, styreleder
11.52 - 11.55  STIFTELSEN DANSE- OG TEATERSENTRUM
Tove Bratten, direktør
Peder Horgen, styreleder
11.55 - 11.58  DANSE- OG TEATERSENTRUM, MUSIC NORWAY, OCA, NORWEGIAN CRAFTS OG NORLA
Kathrine Finnskog , direktør music norway
Margit Walsø, direktør norla
11.58 - 12.00  Spørsmål til oppklaring
12.00 - 12.30  Pause
  Felles høring med 5 instanser
12.30 - 12.33  NORSK SCENEKUNSTBRUK
Ådne Sekkelsten, daglig leder
Vidar Thorbjørnsen, styreleder
Gabrielle Haga, faglig rådgiver
12.33 - 12.36  NORSK SKUESPILLERFORBUND
Knut Alfsen, forbundsleder
12.36 - 12.39  SKUESPILLER- OG DANSERALLIANSEN AS
Tone Øvrebø Johannessen, daglig leder
Lars Jacob Holm, danser
12.39 - 12.42  CREO - FORBUNDET FOR KUNST OG KULTUR
Hans Ole Rian, forbundsleder
Christine Thomassen, nestleder
Anders Hovind, nestleder
12.42 - 12.45  NORSKE DANSEKUNSTNERE
Kristine Karåla Øren , forbundsleder
Gina Vie, politisk rådgiver
12.45 - 12.48  DANSEINFORMASJONEN
Sigrid Ø. Svendal, daglig leder
12.48 - 12.50  Spørsmål til oppklaring
  Felles høring med 5 instanser
12.50 - 12.53  KULTURALLIANSEN
Åsmund Mæhle, styreleder
12.53 - 12.56  BALANSEKUNST
Siri Haugan Holden, daglig leder
12.56 - 12.59  KUNSTNERNETTVERKET
Knut Alfsen, forbundsleder
Heidi Marie Kriznik, leder
12.59 - 13.02  NORSKE FESTIVALER
Truls Sanaker, daglig leder
Øivind Pedersen, styreleder
Elin O. Rekdal, nestleder
13.02 - 13.05  KULTUR VEST AS
Charlotte Spurkeland, daglig leder
13.05 - 13.07  Spørsmål til oppklaring
13.07 - 13.17  Pause
  Felles høring med 5 instanser
13.17 - 13.20  NORGES DØVEFORBUND
Elisabeth F. Holte
13.20 - 13.23  HLF (HØRSELSHEMMEDES LANDSFORBUND)
Henrik Peersen, generalsekretær
Morten Buan, forbundsleder
Hildegunn Fallang, interessepolitisk rådgiver
13.23 - 13.26  KABB
Øyvind Woie, generalsekretær
13.26 - 13.29  DIABETESFORBUNDET
Bjørnar Allgot, generalsekretær
Thale Solli Kvernberg, politisk rådgiver
13.29 - 13.32  NORSK KULTURFORUM
Hege Knarvik Sande, generalsekretær
13.32 - 13.34  Spørsmål til oppklaring
  Felles høring med 5 instanser
13.35 - 13.38  FILMREG
Tom Eilertsen, styreleder filmreg
13.38 - 13.41  VIKEN FILMSENTER
Ånund Austenå, daglig leder
Jon Steen, styreleder
13.41 - 13.44  FILMKOMMISJONENE I NORGE
Sigmund Elias Holm, leder, vestnorsk filmkommisjon
13.44 - 13.47  NORSKE FILMREGISSØRER
Mariann Kleven, forbundsleder
13.47 - 13.50  NORSK FILMFORBUND
Elisabeth Sjaastad, forbundsleder
13.50 - 13.52  Spørsmål til oppklaring
13.52 - 13.57  Pause
  Felles høring med 5 instanser
13.57 - 14.00  NORGES MUSEUMSFORBUND
Liv Ramskjær, generalsekretær
Cecilie Øien, styreleder
14.00 - 14.03  FORSKERFORBUNDET
Guro Lind, leder
Kari Folkenborg, spesialrådgiver
14.03 - 14.06  FORENINGEN NORDEN
Espen Stedje, generalsekretær
Rune Carlsson, organisasjonsrådgiver
14.06 - 14.09  NORSK BIBLIOTEKFORENING
Vidar Lund, leiar
Heidi Hovemoen, nestleiar
14.09 - 14.12  NORSK ARKIVRÅD
Anja Jergel Vestvold, styreleder
14.12 - 14.14  Spørsmål til oppklaring

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.