Program for

Åpen høring i Stortingets finanskomité fredag 30. oktober 2020

Finanskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Statens Pensjonsfond 2020

Meld. St. 32 (2019-2020)

Høringsprogram
Fredag 30. oktober 2020 
09.00 - 10.00  REDEGJØRELSE
Jan Tore Sanner, finansminister
Øystein Olsen, sentralbanksjef
Nicolai Tangen, adm. direktør i NBIM
Siri Teigum, styreleder i Folketrygdfondet
Kjetil Houg, adm. direktør i Folketrygdfondet
10.00 - 10.45  Felles spørsmål
10.45 - 11.15  Pause
  Felles høring med 7 instanser
11.15 - 11.18  TAX JUSTICE NETWORK - NORGE
Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder
Julie Wood, rådgiver
11.18 - 11.21  SLUG - NETTVERK FOR RETTFERDIG GJELDSPOLITIKK
Henrik Mathias Hvaal, daglig leder
11.21 - 11.24  TRANSPARENCY INTERNATIONAL NORGE
Guro Slettemark, generalsekretær
11.24 - 11.27  CHANGEMAKER
Thea Birgitte Erfjord
Lars Andreas Bockman
11.27 - 11.30  NORSK FOLKEHJELP
Andrew Preston, rådgiver
11.30 - 11.33  AMNESTY INTERNATIONAL NORGE
Ina Tin, seniorrådgiver
11.33 - 11.36  FELLESUTVALGET FOR PALESTINA
Kristine Martinsen, daglig leder
11.36 - 12.00  Felles spørsmål
12.00 - 12.10  Pause
  Felles høring med 8 instanser
12.10 - 12.13  FORUT
Nils Johan Svalastog Garnes, politisk rådgiver
12.13 - 12.16  REGNSKOGFONDET
Vemund Olsen, seniorrådgiver
12.16 - 12.19  LATIN-AMERIKAGRUPPENE I NORGE
Åsa Paaske Gulbrandsen, daglig leder
Elise Fjordbakk, prosjektleder
12.19 - 12.22  KIRKENS NØDHJELP
Kjetil Abildsnes, seniorrådgiver
12.22 - 12.25  KFUK-KFUM GLOBAL
Sofie Nordvik, kampanjekoordinator
12.25 - 12.28  FORUM FOR UTVIKLING OG MILJØ
Diego Foss, fagrådgiver
12.28 - 12.31  FRAMTIDEN I VÅRE HENDER
Ida Thomassen, politisk leder
Embla Jørgensen, fagrådgiver
Jonas Holmqvist, fagrådgiver
12.31 - 12.34  GREENPEACE NORGE
Halvard Haga Raavand, politisk rådgiver
Martin Norman, finansrådgiver
12.34 - 13.00  Felles spørsmål

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.

Høring