Statens Pensjonsfond 2020

Meld. St. 32 (2019-2020), Innst. 136 S (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 01.12.2020 Innst. 136 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet fondsmeldingen for 2020, som omhandler forvaltningen av Statens pensjonsfond. Statens pensjonsfond består av Statens pensjonsfond utland (oljefondet), som forvaltes av Norges Bank Investment Management, og Statens pensjonsfond Norge, som forvaltes av Folketrygdfondet. Stortingsmeldingen ble enstemmig vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.2020

   Debattert i Stortinget 04.12.2020
   Votert i Stortinget 07.12.2020