Program for

Åpen høring i Stortingets arbeids- og sosialkomité onsdag 6. januar 2021

Arbeids- og sosialkomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Videokonferansehøring: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen, Audun Lysbakken, Erlend Wiborg og Solfrid Lerbrekk om et anstendighetsløft for pensjonister (Dokument 8:53 S (2020-2021))

Dokument 8:53 S (2020-2021)

Høringsprogram
Onsdag 6. januar 2021 
  Felles høring med 5 instanser
12.00 - 12.05  NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON
Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør pensjon og forsikring
Øystein Dørum, direktør samfunnsøkonomi
12.05 - 12.10  LANDSORGANISASJONEN I NORGE
Peggy Hessen Følsvik, første nestleder
Roger Bjørnstad, sjeføkonom
12.10 - 12.15  YS
Erik Kollerud, YS-leder
Nina Skrove-Falch, sjeføkonom
Ørnulf Kastet, advokat
12.15 - 12.20  UNIO
Erik Orskaug, sjeføkonom
12.20 - 12.25  AKADEMIKERNE
Kari Sollien, leder
Anders Kvam, leder akademikerne stat
Hanne Jordell, fagsjef samfunnsøkonomi
12.25 - 12.40  Felles spørsmål
  Felles høring med 3 instanser
12.40 - 12.45  PENSJONISTFORBUNDET
Jan Davidsen
Harald Olimb Norman
12.45 - 12.50  LANDSFORBUNDET FOR OFFENTLIGE PENSJONISTER - LOP
Torild Ofstad, sentralstyreleder
Wenche Sandlie, daglig leder
Rannveig Bærheim, nestleder
Jan Mønnesland, pensjonsutvalget
Hans Erik Pettersen, leder pensjonsutvalget
12.50 - 12.55  SENIOR NORGE
Knut Christian Høvik, generalsekretær
Stig Klingstedt, leder ressursgruppe jus/økonomi
Petter Schou, leder sentralstyre
12.55 - 13.05  Felles spørsmål
  Felles høring med 3 instantser
13.05 - 13.10  FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON
Eva Buschmann, leder FFO
13.10 - 13.15  FØL NORGE (FOR ØKT LEVESTANDARD)
Anita Lesteberg, leder
13.15 - 13.20  ECONA
Tore Vamraak, sjeføkonom
13.20 - 13.30  Felles spørsmål

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.

Høring