Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Representantforslag om et anstendighetsløft for pensjonister

Dokument 8:53 S (2020-2021), Innst. 221 S (2020-2021)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, Erlend Wiborg, Siv Jensen, Solfrid LerbrekkSaken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteenForslag fra (FrP), (SV)Innstilling avgitt 10.02.2021Innst. 221 S (2020-2021)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et representantforslag fra FrP og SV om et anstendighetsløft for pensjonister. 3 anmodningsvedtak ble fremmet av en samlet komite og 7 anmodningsforslag ble fremmet av et varierende flertall hvor Stortinget blant annet ber regjeringen: . -fremme lovforslag om å regulere løpende pensjoner med gj.sn av pris- og lønnsvekst med virkning fra 2022. -gjenninnføre praksis med at trygdeoppgjørene legges frem som egen sak for Stortinget i vårsesjonen, fra og med trygdeoppgjøret 2021, - fremme lovforslag for å innføre pensjon fra første krone med sikt på innføring fra 1. januar 2023. -sikre at beløpet på kr 4 000 vedtatt i desember 2020 videreføres som en permanent økning av minstepensjonen for enslige, og legge dette på toppen av trygdeoppgjøret for 2021. - ifm trygdeoppgjøret 2021 legge inn en kompensasjon for trygdeopgjøret 2020 tilsvarende differansen mellom dagjeldende reguleringsprinsipp og regulering som faktisk gjennomsnitt av lønns- og prisvekst.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 10.02.2021

  Debattert i Stortinget 16.02.2021
  Votert i Stortinget 16.02.2021