Representantforslag om et anstendighetsløft for pensjonister

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, Erlend Wiborg, Siv Jensen, Solfrid Lerbrekk Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (FrP), (SV) Innstilling avgitt 10.02.2021 Innst. 221 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra FrP og SV om et anstendighetsløft for pensjonister. 3 anmodningsvedtak ble fremmet av en samlet komite og 7 anmodningsforslag ble fremmet av et varierende flertall hvor Stortinget blant annet ber regjeringen: . -fremme lovforslag om å regulere løpende pensjoner med gj.sn av pris- og lønnsvekst med virkning fra 2022. -gjenninnføre praksis med at trygdeoppgjørene legges frem som egen sak for Stortinget i vårsesjonen, fra og med trygdeoppgjøret 2021, - fremme lovforslag for å innføre pensjon fra første krone med sikt på innføring fra 1. januar 2023. -sikre at beløpet på kr 4 000 vedtatt i desember 2020 videreføres som en permanent økning av minstepensjonen for enslige, og legge dette på toppen av trygdeoppgjøret for 2021. - ifm trygdeoppgjøret 2021 legge inn en kompensasjon for trygdeopgjøret 2020 tilsvarende differansen mellom dagjeldende reguleringsprinsipp og regulering som faktisk gjennomsnitt av lønns- og prisvekst.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.02.2021

   Debattert i Stortinget 16.02.2021
   Votert i Stortinget 16.02.2021