Program for

Åpen høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité mandag 22. februar 2021

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Videokonferansehøring: Høring i rapportvedlegg til Dokument 3:2 (2020-2021) Riksrevisjonens undersøkelse av Bane NORs drift, vedlikehold og investeringer.

Dokument 3:2 (2020-2021)

Høringsprogram
Mandag 22. februar 2021 
09.00 - 09.05  Komitéleders innledning
09.05 - 09.40  Norsk Jernbaneforbund v/forbundsleder Jane B. Sæthre
Bisitter:
Torfinn Håverstad, nestleder
09.40 - 09.50  Pause
09.50 - 10.25  Konsernsjef Bane NOR Gorm Frimannslund
10.25 - 10.35  Pause
10.35 - 11.10  Tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen
11.10 - 11.30  Pause
11.30 - 12.35  Samferdselsminister Knut Arild Hareide
Bisittere:
John-Ragnar Aarseth, statssekretær
Stine Ruud Eriksen, avd. direktør
Marit Rønning, avd. direktør
12.35 - 12.40  Komitéleders avslutning

Høringen vil foregå i N-202 i Prinsens gate 26. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.