Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statens interesser i selskaper - 2019

Dokument 3:2 (2020-2021), Innst. 386 S (2020-2021)

Status: Saken er debattert i Stortinget. Avventer votering.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forventet votering 18.05.2021 Innstilling avgitt 04.05.2021 Innst. 386 S (2020-2021)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 04.05.2021

      Debattert i Stortinget 11.05.2021, avventer votering