Program for

Åpen høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité fredag 26. februar 2021

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Videokonferanse: Høring i rapportvedlegg til Dokument 3:2 (2020-2021) Riksrevisjonens undersøkelse av Olje- og energidepartementets oppfølging av Equinors utenlandsinvesteringer

Dokument 3:2 (2020-2021)

Høringsprogram
Fredag 26. februar 2021 
09.00 - 09.05  Komitéleders innledning
09.05 - 09.45  Seniorforsker ved Chr. Michelsens Institutt Aslak Orre
Bisitter:
Maren Sæbø, journalist og historiker
09.45 - 09.55  Pause
09.55 - 10.40  Tidl. konsernsjefer Helge Lund og Eldar Sætre
Bisitter til Eldar Sætre:
Siv Helen Rygh Torstensen, juridisk direktør
10.40 - 10.50  Pause
10.50 - 11.35  Tidl. styreledere Svein Rennemo og Øystein Løseth
Bisitter:
Reidar Gjærum, seniorrådgiver
11.35 - 11.45  Pause
11.45 - 12.25  Konsernsjef Anders Opedal
Bisitter:
Jannik Lindbæk, kommunikasjonsdirektør
12.25 - 12.55  Pause
12.55 - 13.35  Styreleder Jon Erik Reinhardsen
Bisitter:
Jannik Lindbæk, kommunikasjonsdirektør
13.35 - 13.45  Pause
13.45 - 14.30  Tidl. olje- og energiministre Terje Søviknes og Tord Lien
14.30 - 14.40  Pause
14.40 - 15.25  Olje- og energiminister Tina Bru
Bisitter:
Bjørn Ståle Haavik, ekspedisjonssjef
15.25 - 15.30  Komitéleders avslutning

Høringen vil foregå i N-202 i Prinsens gate 26. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.