Program for

Åpen høring i Stortingets familie- og kulturkomité tirsdag 20. april 2021

Familie- og kulturkomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Videokonferansehøring: Meld. St. 18 S (2020-2021) Oppleve, dele. Kunst og kultur for, med og av barn og unge

Meld. St. 18 (2020-2021)

Høringsprogram
Tirsdag 20. april 2021 
09.00 - 09.01  Innledning v/komiteens leder Kristin Ørmen Johnsen
  Felles høring med 5 instanser
09.01 - 09.04  NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN
Ann Karin Orset, senterleder
Hilde Hermansen, seniorrådgiver
Merete Hassel, seniorrådgiver
09.04 - 09.07  NORSK KULTURSKOLERÅD
Helga Pedersen, styreleder
Morten Christiansen , direktør
Anders Rønningen, fou-leder
09.07 - 09.10  NORGES MUSIKKORPS FORBUND
Rune Hannisdal, musikksjef
Rita Hirsum Lystad, president
09.10 - 09.13  NORSK MUSIKKRÅD
Bjarne Dæhli, generalsekretær
Bjørgulv Vinje Borgundvaag, styreleder
09.13 - 09.16  DE UNGES ORKESTERFORBUND (UNOF)
Henrik Aarnes, nestleder
Even Tømte, samfunneskontakt
Terje Winther, daglig leder
Birgitte Mikalsen, styreleder
09.16 - 09.26  Felles spørsmål
  Felles høring med 5 instanser
09.27 - 09.30  KS
Torkel Øien, rådgiver ks
Trond Kalhagen, fungerende avd.dir ks
09.30 - 09.33  VIKEN FYLKESKOMMUNE
Tonje Kristensen, fylkesråd
Jon Endre Røed Olsen, avdelingssjef
09.33 - 09.36  TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE
Anne Toril Eriksen Balto, fylkesråd for plan, økonomi og kultur
09.36 - 09.39  NETTVERK FOR DIREKTEKOMMUNER, DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN V/ LEDER FOR AU
Kristin Tveranger Alfer, rådgiver, kommunedirektørens fagstab
Jorunn Dugstad, leder, DKS-Trondheim kommune
09.39 - 09.42  NORSK KULTURFORUM
Hege Knarvik Sande, generalsekretær
09.42 - 09.52  Felles spørsmål
09.52 - 10.15  Pause - Stortingsmøte
  Felles høring med 5 instanser
10.15 - 10.18  KULTURROM
Karen Sofie Sørensen, daglig leder
10.18 - 10.21  HUSET I BYGDA
Christoffer Knagenhjelm, rådgjevar for kulturbygg
10.21 - 10.24  UNGDOM OG FRITID
André Ruud, generalsekretær
10.24 - 10.27  FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND
Morten Dåsnes, daglig leder
Ingrid Wigestrand, friluftsrådgiver
10.27 - 10.30  TVERGA
Petter Hatlem, styreleder
Lisa Mari Watson, daglig leder
10.30 - 10.40  Felles spørsmål
  Felles høring med 5 instanser
10.41 - 10.44  VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET
Stian Juell, assisterende generalsekretær
10.44 - 10.47  ULOBA
Henriette Nielsen, politisk rådgiver
10.47 - 10.50  NOREGS UNGDOMSLAG
Kai Roger Vatne, generalsekretær
Torbjørn Bergwitz Lauen, leiar
10.50 - 10.53  UNICEF-KOMITEEN I NORGE
Kristin Oudmayer, direktør barns rettigheter og bærekraft
Uzma Sarwar, juridisk rådgiver
10.53 - 10.56  BARNEOMBUDET
Inga Bejer Engh, barneombud
Kjersti Botnan Larsen, seniorrådgiver
10.56 - 11.06  Felles spørsmål
11.06 - 16.00  Pause for debatt og votering
  Felles høring med 5 instanser
16.00 - 16.03  UNGE VIKEN TEATER
Tove Bratten, styreleder
Kari Ramnefjell, teatersjef
16.03 - 16.06  STIFTELSEN DANSE OG TEATERSENTRUM
Tove Bratten, direktør
16.06 - 16.09  NORSK SCENEKUNSTBRUK
Vidar Thorbjørnsen, styreleder
Ådne Sekkelsten, daglig leder
16.09 - 16.12  NORSK SKUESPILLERFORBUND
Knut Alfsen, forbundsleder
16.12 - 16.15  NORSKE DANSEKUNSTNERE - FORBUNDET FOR DANSERE, KOREOGRAFER OG PEDAGOGER
Gina Vie, politisk rådgiver
Eva Grainger, nestleder
16.15 - 16.25  Felles spørsmål
  Felles høring med 5 instanser
16.25 - 16.28  NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE
Hanne Øverland, styreleder
16.28 - 16.31  CREO - FORBUNDET FOR KUNST OG KULTUR
Hans Ole Rian, forbundsleder
16.31 - 16.34  KULTURALLIANSEN
Joachim Svendsrød, styremedlem
Birgitte Brekke, styremedlem
16.34 - 16.37  NTO NORSK TEATER- OG ORKESTERFORENING
Morten Gjelten, direktør
Marta Færevaag Hjelle, styreleder
16.37 - 16.40  NOPA NORSK FORENING FOR KOMPONISTER OG TEKSTFORFATTERE
Ole Henrik Antonsen, styreleder
Tove Bøygard, nestleder
16.40 - 16.50  Felles spørsmål
  Felles høring med 5 instanser
16.50 - 16.53  FAGFORBUNDET
Heidi Anderssen-Dukes, rådgiver kirke, kultur og oppvekst
May-Britt Sundal, leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
16.53 - 16.56  NORGES MUSEUMSFORBUND
Cecilie Øien, styreleder
Liv Ramskjær, generalsekretær
16.56 - 16.59  VIRKE KULTUR OG OPPLEVELSER
Rhiannon Edwards, leder kultur og opplevelser
16.59 - 17.02  NORSKE BILLEDKUNSTNERE
Ruben Steinum, styreleder
17.02 - 17.05  DEN NORSKE KIRKE
Thomas Granheim Iversen, nestleder Den norske kirkes ungdsomsutvalg
Katrine Jordheim Lind-Solstad, ungdomsrådgiver i Kirkerådet, Den norske kirke
17.05 - 17.15  Felles spørsmål
17.15 - 17.25  Pause
  Felles høring med 5 instanser
17.25 - 17.28  FORLEGGERFORENINGEN
Bjørgulv Vinje Borgundvaag, samfunns- og myndighetskontakt
Heidi Austlid, direktør
17.28 - 17.31  DEN NORSKE FORFATTERFORENING
Heidi Marie Kriznik, leder
17.31 - 17.34  FORFATTERFORBUNDET
Roar Ræstad, styremedlem
17.34 - 17.37  NORSK FAGLITTERÆR FORFATTER- OG OVERSETTERFORENING
Arne Vestbø, generalsekretær
Kristine Isaksen, seniorrådgjevar
17.37 - 17.40  NORSK OVERSETTERFORENING
Hilde Lyng, foreningsleder
17.40 - 17.49  Felles spørsmål
  Felles høring med 5 instanser
17.50 - 17.53  NORSKE BARNE- OG UNGDOMSBOKFORFATTERE
Alexander Løken, leder
17.53 - 17.56  NORSK BARNEBOKINSTITUTT
Kristin Ørjasæter, direktør
17.56 - 17.59  FORENINGEN !LES
Silje Tretvoll, daglig leder
17.59 - 18.02  NORSK FORFATTERSENTRUM
Ingvild Christine Herzog, daglig leder
18.02 - 18.05  LESER SØKER BOK
Monica Helvig, daglig leder
18.05 - 18.15  Felles spørsmål
  Felles høring med 5 instanser
18.16 - 18.19  NORSK BIBLIOTEKFORENING
Vidar Lund, leiar
18.19 - 18.22  NYNORSK FORUM
Per Magnus Finnanger Sandsmark, direktør nynorsk kultursentrum
Peder Lofnes Hauge, leiar noregs mållag
Gunnhild Skjold, leiar norsk målungdom
18.22 - 18.25  RIKSMÅLSFORBUNDET
Trond Vernegg, formann
18.25 - 18.28  STIFTELSEN TEKSTLAB
Shanti Wicken, kunstnerisk leder
Mariama Njai, administrasjonsmedarbeider
18.28 - 18.31  FOLKORG
Linda Dyrnes, dagleg leiar
Solfrid Gjeldokk, rådgjevar
Sina Myhr, rådgjevar
18.31 - 18.41  Felles spørsmål

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.

Høring