Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Oppleve, skape, dele. Kunst og kultur for, med og av barn og unge

Meld. St. 18 (2020-2021), Innst. 622 S (2020-2021)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kultur- og likestillingsdepartementetSaken er behandlet i familie- og kulturkomiteenUtkast til innstilling er forelagt for utdannings- og forskningskomiteen til uttalelseInnstilling avgitt 25.05.2021Innst. 622 S (2020-2021)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har for første gang behandlet en stortingsmedling som presenterer barne- og ungdomskulturfeltet som et samlet politisk satsingsområde på najonalt nivå. Kulturskolen har en sentral plass i meldingen. Familie- og kulturkomiteen ga i innstillingen uttrykk for at meldingen inneholder viktige målsettinger om at alle barn og unge skal ha et kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet, at de skal oppleve kunst og kultur som er laget for dem, som involverer dem, og som de kan delta i. Og videre at barn og unge skal få tilgang til de arenaene de trenger for å utvikle skapergleder, engasjement og utforskertrang, både i kultur- og fritidslivet, i barnehagen og skolen. Stortinget vedtok enstemmig å be regjeringen videreføre dagens ordning med Den kulturelle skolesekken (DKS), samt tydeliggjøre at målet med DKS fortsatt skal være å medvirke til at elever får et profesjonelt kunst- og kulturttilbud.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 25.05.2021

  Debattert i Stortinget 07.06.2021
  Votert i Stortinget 08.06.2021