Program for

Åpen høring i Stortingets familie- og kulturkomité tirsdag 27. april 2021

Familie- og kulturkomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Videokonferansehøring: Prop. 133 L (2020-2021) Lov om barnevern og lov om endringer i barnevernloven

Prop. 133 L (2020-2021)

Høringsprogram
Tirsdag 27. april 2021 
12.15 - 12.16  Innledning ved komiteens leder Kristin Ørmen Johnsen
  Felles høring med 6 instanser
12.16 - 12.19  LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN
Thomas Johansen, leder
Kari Hurum, rådgiver
12.19 - 12.22  ORGANISASJONEN FOR BARNEVERNSFORELDRE
Merethe Løland, leder
12.22 - 12.25  FORANDRINGSFABRIKKEN
Dania Proff
Mathilde Proff
Marit Sanner, fabrikkleder
12.25 - 12.28  VOKSNE FOR BARN
Signe Horn, generalsekretær
Niclas Tokerud, kommunikasjonsrådgiver
12.28 - 12.31  NORSK FOSTERHJEMSFORENING
Tone Granaas, generalsekretær
Marianne Oftedahl, fagansvarlig
12.31 - 12.34  SOS-BARNEBYER
Mari Reklev, fagrådgiver
Øystein Sørvig, rådgiver
12.34 - 12.44  Felles spørsmål
  Felles høring med 6 instanser
12.45 - 12.48  VIRKE IDEELL OG FRIVILLIGHET
Martin Ulvestad Østerdal, fagsjef
Benjamin Endré Larsen, fagsjef
12.48 - 12.51  IDEELT BARNEVERNSFORUM (IB)
Asbjørn Sagstad, medlem av arbeidsutvalget i ib
12.51 - 12.54  KIRKENS BYMISJON
Heidi Brynhildsen, virksomhetsleder
Janne Olise Raanes, avdelingsdirektør
12.54 - 12.57  NHO SERVICE OG HANDEL
Torbjørn Furulund, bransjedirektør helse og velferd
12.57 - 13.00  KS
Helge Eide, områdedirektør ks
Åse Laila Snåre, avdelingsdirektør ks
Hanne Ingerslev, spesialrådgiver ks
Tor Alstrin, områdedirektør ks
13.00 - 13.03  ABELIA
Kjartan Almenning, leder, ideell og velferdspolitikk
13.03 - 13.13  Felles spørsmål
13.13 - 13.28  Pause
  Felles høring med 5 instanser
13.28 - 13.31  FELLESORGANISASJONEN (FO)
Ole Henrik Kråkenes, fos forbundsledelse
13.31 - 13.34  FAGFORBUNDET
Iren Mari Luther, leder, yrkesseksjon helse og sosial
Aina Larssen, rådgiver
Cecilie Haga, rådgiver
13.34 - 13.37  KRISTEN KOALISJON NORGE (KKN)
Jan-Aage Torp, styreformann
13.37 - 13.40  FOKUS PÅ BARNEVERNET
Trond Ensby, styreleder
13.40 - 13.43  REDD BARNA
Grete Vandvik, seniorrådgiver barns rett til å bli hørt
Mathilde Mehren, spesialrådgiver barns rettigheter
Thale Skybak, seksjonsleder
13.43 - 13.53  Felles spørsmål
  Felles høring med 5 instanser
13.53 - 13.56  BARNEOMBUDET
Filip Dominguez, rådgiver
Inga Bejer Engh, barneombud
13.56 - 13.59  NORGES INSTITUSJON FOR MENNESKERETTIGHETER
Adele Matheson Mestad, direktør
Kirsten Kvalø, seniorrådgiver
13.59 - 14.02  ADVOKATFORENINGEN
Marianne Hagen, advokat
Merete Smith, generalsekretær, advokatforeningen
14.02 - 14.05  NORSK JOURNALISTLAG (NJ)
Thomas Ergo, journalist
14.05 - 14.08  NORSK REDAKTØRFORENING
Arne Jensen, generalsekretær
14.08 - 14.18  Felles spørsmål

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.

Høring