Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Lov om barnevern (barnevernsloven) og lov om endringer i barnevernloven

Prop. 133 L (2020-2021), Innst. 625 L (2020-2021), Lovvedtak 173-174 (2020-2021)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementetSaken er behandlet i familie- og kulturkomiteenInnstilling avgitt 27.05.2021Innst. 625 L (2020-2021)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt en ny barnevernslov som skal bidra til bedre barnevernsfaglig arbeid, styrke barns og foreldres retssikkerhet og bidra til økt vekt på forebygging og tidlig innsats. En overordnet bestemmelse slår fast at barnets beste er et grunnleggende hensyn i alle handlinger og avgjørelser som berører et barn. Stortinget har vedtatt enkelte endringer i proposisjonens forslag til ny barnevernslov, herunder at barnets mening skal være et sentralt moment i vurderingen av barnets beste. Og at barn har rett til å uttale seg til barnevernet uavhengig av foreldrenes samtykke, og uten at foreldrene er informert på forhånd om samtalen. Av øvrige vedtak nevnes at Stortinget ber regjeringen følge opp rettssikkerhetsutvalgets anbefalinger på barnevernsområdet uten ugrunnet opphold.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 27.05.2021

  Behandlet andre gang i Stortinget 14.06.2021